Koronasak til Arbeidsretten

Koronasak til Arbeidsretten

Advokat Elisabeth Bjelland Foto: Rebecca Bjerga

Under denne pandemien har SAFE hatt flere saker og forespørsler som gjelder krav om kompensasjon for flere ulike typer restriksjoner og ulemper for ansatte. Nå skal en sak om dette opp for Arbeidsretten. Saken gjelder lønnskompensasjon for den ekstra tiden ansatte har brukt i forhold til bedriftspålagt koronatest før utreise offshore, på NR-området. SAFE har tvistet saken både lokalt og sentralt med Norges Rederiforbund, uten at det ble oppnådd enighet. 

Under denne pandemien har SAFE hatt flere saker og forespørsler som gjelder krav om kompensasjon for flere ulike typer restriksjoner og ulemper for ansatte. Nå skal en sak om dette opp for Arbeidsretten. Saken gjelder lønnskompensasjon for den ekstra tiden ansatte har brukt i forhold til bedriftspålagt koronatest før utreise offshore, på NR-området. SAFE har tvistet saken både lokalt og sentralt med Norges Rederiforbund, uten at det ble oppnådd enighet. 

Den første saken for Arbeidsretten om dette forholdet

– I denne saken, der arbeidsgivere har gått utover myndighetenes krav, mener SAFE det er særlig viktig å få en avgjørelse på arbeidsgiveres ansvar for lønnskompensasjon. Dette er den første saken for Arbeidsretten om dette forholdet, sier SAFE sin advokat Elisabeth Bjelland.

Det ble varslet søksmål for Arbeidsretten i slutten av november 2021. SAFE ble da gjort oppmerksom på at LO/IE like før hadde innlevert stevning på en tvist om de samme faktiske og rettslige forholdene. Det ble besluttet å erklære partshjelp i denne saken, og SAFE er nå en del av saken som skal opp for Arbeidsretten 28. – 29. april 2022.

SAFE har et godt samarbeid med LO/IE i prosessen.