Kranførerne tapte også i lagmannsretten

Kranførerne tapte også i lagmannsretten

SAFE vil vurdere å anke den såkalte kranførersaken i Statoil til Høyestrett, etter at SAFE og IE tapte ankesaken i Gulating Lagmannsrett. – Vil vil drøfte dette med våre advokater og LO’s juridiske kontor, sier Roy Erling Furre. I dommen fra lagmannsretten heter det at kranførerne ikke utgjør noen selvstendig økonomisk enhet, og at derfor ikke var […]

SAFE vil vurdere å anke den såkalte kranførersaken i Statoil til Høyestrett, etter at SAFE og IE tapte ankesaken i Gulating Lagmannsrett. – Vil vil drøfte dette med våre advokater og LO’s juridiske kontor, sier Roy Erling Furre.

I dommen fra lagmannsretten heter det at kranførerne ikke utgjør noen selvstendig økonomisk enhet, og at derfor ikke var snakk om en virksomhetsoverdragelse da Statoil i 2009 bestemtel seg for å utføre kranfører-oppgaver på seks av sine plattformer selv. Tidligere kjøpte Statoil denne tjenesten fra KCA Deutag og Odfjell Drilling.

SAFE og Industri Energi mener overføringen av kranføreroppgavene må ses på som en virksomhetsoverdragelse og at Statoil derfor er forpliktet til å ansette de 47 kranførerne.

– Vi er selvsagt skuffet over dommen fra lagmannsretten. Det er nå naturlig å sette seg ned sammen med våre egne advokater og også med IE’s ledelse og advokater for å se hva som bør gjøres, sier Roy Erling Furre. SAFE og IE har ført rettsaken for de 47 kranførerne i fellesskap. Advokat Birgitte Rødsæther i Projure representerte SAFE, mens advokat Eivind Mossige prosederte saken for IE.