Kreftfaren ved CO2-fangst var overdrevet, fastslår Klif

Kreftfaren ved CO2-fangst var overdrevet, fastslår Klif

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) konkluderer med at kreftfaren ved pilotprosjektet på Mongstad var sterkt overdrevet. Det var likevel nødvendig å stoppe opp og sjekke dette mener SAFE. Stortinget vedtok i april å utsette prosjektet på Mongstad. Årsaken var en rapport fra Statoil om mulig kreftfare fra aminer, kjemikaliene som brukes i prosessen for å skille […]

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) konkluderer med at kreftfaren ved pilotprosjektet på Mongstad var sterkt overdrevet. Det var likevel nødvendig å stoppe opp og sjekke dette mener SAFE.

Stortinget vedtok i april å utsette prosjektet på Mongstad. Årsaken var en rapport fra Statoil om mulig kreftfare fra aminer, kjemikaliene som brukes i prosessen for å skille ut CO2. width=

Ny forskning viser at kreftfaren var kraftig overdrevet. Klima- og forursensingsdirektoratet mener nå «månelandingsprodsjektet» på Mongstad kan få utslippstillatelse.

– Nå er det kommet ny informasjon som viser at risikoen for helsekonsekvenser fra utslipp er langt mindre enn tidligere antatt, sier Ellen Hambro, direktør i Klif til DN.no.

Ut fra den nye kunnskapen så vet vi nå nok til at det er overveiende sannsynlig at vi kan stille utslippskrav, sier Hambro.

Mongstad kan få utslippstillatelse, framgår det av brevet Klif har skrevet til Miljøverndepartementet.

 width=– Det er selvsagt gledelig at ytterligere forskning på dette viser at kreftfaren likevel ikke var så stor. Men det var altså helt nødvendig at man stoppet opp og sjekket ut dette, selv om det førte til en utsettelse av prosjektet. I slike saker er sikkerheten for dem som skal arbeide der selvsagt viktigst. Vi har nok stygge saker i vår bransje når det gjelder helseskader og kjemisk eksponering, så dette var en helt nødvendig utsettelse, sier Roy Erling Furre, HMS-ansvarlig i SAFE.