Kurs til deg som ønsker kompetanseheving

Kurs til deg som ønsker kompetanseheving

Ønsker du å være rustet for et arbeidsliv i endring? Nå har du mulighet til å heve din kompetanse, søk på utdanningstilbudene innen olje-, gass- og leverandørindustrien. Studiene er gratis, og kan tas ved siden av jobb, mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.

Bransjeprogrammet er utviklet av arbeidslivet slik at du kan ta et kurs eller utdanning som er laget spesielt for det din bransje trenger. Organisasjonene Offshore Norge, SAFE, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. Søk her. 

Bransjeprogrammene er opprettet for å øke deltakelsen i kompetanseutviklingen innenfor utvalgte bransjer. Målet er å tilby kurs og utdanningstilbud innen temaer som arbeidslivet har behov for. Les mer om bransjeprogrammet på kompetansenorge.no.

Dette kan du søke på: