Kommende kurs

SAFE Skolen Modul II: 1. – 2. november 2022

 • 1. - 2. november
 • 10:00 - 15:00
 • Hotel Victoria - Stavanger

Påmelding

SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.

 

Se video fra SAFE Skolen Modul II

Påmelding til SAFE og Delta sitt fellesarrangement

 • 15. september
 • 18:00 - 20:00
 • Odeon kino, Sølvberget - Stavanger

Påmelding

Meld deg på vårt fellesarrangementet med Anja Hammerseng-Edin i Odeon kino, Sølvberget bibliotek og kulturhus i Stavanger, torsdag 15. september kl. 18:00 – 20:00.

Medlemmer og tillitsvalgte kan melde seg på via delta.no 

Medlemmer og tillitsvalgte i SAFE huker av i rubrikken merket SAFE ved påmelding.

Arrangementet er gratis, og det blir lett bevertning.

Foreløpig program:

Leder i SAFE Hilde-Marit Rysst og leder i Delta Lizzie Ruud Thorkildsen  ønsker velkommen.

Foredraget varer i 60 minutter og selve arrangementet varer 1 1/2 time.

Vi gleder oss og ønsker hjertelig velkommen til påfyll og god stemning 😊

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett del I: 19. – 20. oktober 2022

 • 19. - 20. oktober
 • 10:00 - 15:00
 • Hotel Victoria - Stavanger

Påmelding

På SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett lærer du om regelverket i forbindelse med inngåelse og avslutning av arbeidsforhold. Ved inngåelse av arbeidsforhold er aktuelle tema kravene til arbeidskontrakt, forskjellige typer arbeidsforhold herunder reglene for midlertidige ansettelser og innleie samt reglene for trekk i lønn. Reglene for bruk av advarsler i arbeidsforhold, arbeidsgivers styringsrett og den gjensidige lojalitetsplikten vil også bli gjennomgått. Ved avslutning av arbeidsforhold vil reglene for bla permittering, oppsigelse, avskjed, fortrinnsrett samt regler ved masseoppsigelser bli gjennomgått. På kurset vil for øvrig skillet mellom kollektiv og individuell arbeidsrett også bli gjennomgått/repetert. På kurset vil det være ordinære forelesninger og gruppeoppgaver, og vi håper på aktive og interesserte deltakere. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett del I: 19. – 20. oktober avholdes på Hotel Victoria – Stavanger.

Se video fra SAFE Skolen Modul IV - Arbeidsrett

SAFE Skolen Modul I: 4. – 5. oktober 2022

 • 4. - 5. oktober 2022
 • 10:00 - 15:00
 • Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

Påmelding

På SAFE Skolen Modul I lærer du det grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale og hovedavtale? Hvilke plikter og rettigheter har du som arbeidstaker og tillitsvalgt? Få en innføring i hva SAFE administrasjonen jobber med. Få en innføring i klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, økonomi, elektronisk verktøy. Hva er en tillitsmann kotnra verneombudet, hvordan samarbeider de to rollene. Lære om kommunikasjon- og presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store forsamlinger, beholde roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy som skal hjelpe oss. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.
SAFE Skolen Modul I: 4. – 5. oktober 2022 avholdes på Radisson Blu Atlantic Hotel – Stavanger.

 

Se video fra SAFE Skolen Modul I

SAFE Ung konferanse: 20. – 21. september 2022

 • 20. - 21. september
 • 10:00 - 15:00
 • Thon Hotel Slottsparken

Påmelding

Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den 20. og 21. september. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere. 

Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til SAFEs politiske ledelse. Den er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner.  

 Vi vil gi dere litt SAFE-historie med blant annet hovedavtalen og tariffavtalenes mange sider, dere får godt innblikk i organisasjonens sammensetning og hvordan SAFE-huset arbeider. 

Konferansen skal ha en god og trygg sosial ramme, slik at den bidrar til utvidet nettverk. Konferansen gjennomføres Thon Hotel Slottsparken i Oslo.