Kurs

Kurs og kompetanse er viktig i SAFE

SAFE Skolen Modul I: 5. - 6. november 2019

 • 5 – 6 november
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
På SAFE Skolen Modul I lærer du det grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale og hovedavtale? Hvilke plikter og rettigheter har du som arbeidstaker og tillitsvalgt? Få en innføring i hva SAFE administrasjonen jobber med. Få en innføring i klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, økonomi, elektronisk verktøy. Hva er en tillitsmann kontra verneombudet, hvordan samarbeider de to rollene. Lære om kommunikasjon- og presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store forsamling, beholde roen og ikke ble nervøs. Ulike verktøy som skal hjelpe oss. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul I: 5. – 6. november avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 19. - 20. november 2019

 • 19 – 20 november
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 19. – 20. november avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

Kurs og kompetanse er viktig i SAFE

SAFE Skolen Modul I: 14. - 15. januar 2020

 • 14 – 15 januar
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
På SAFE Skolen Modul I lærer du det grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale og hovedavtale? Hvilke plikter og rettigheter har du som arbeidstaker og tillitsvalgt? Få en innføring i hva SAFE administrasjonen jobber med. Få en innføring i klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, økonomi, elektronisk verktøy. Hva er en tillitsmann kotnra verneombudet, hvordan samarbeider de to rollene. Lære om kommunikasjon- og presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store forsamlinger, beholde roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy som skal hjelpe oss. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul I: 14. – 15. januar avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 21. - 22. januar 2020

 • 21 – 22 januar
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 21. – 22. januar avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 11. - 12. februar 2020

 • 11 – 12 februar
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
SAFE Skolen Modul II er et trinn videre fra SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul II: 11. – 12. februar avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

Fra verneombudskonferansen i SAFE i slutten av november 2018.

SAFE Skolen Modul III - HMS: 18. - 19. februar 2020

 • 18 – 19 februar
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
På SAFE Skolen Moudl III - HMS lærer du om hvordan ha struktur på petroleumsindustriens regelverks- og tilsynsregime. Få en innføring i arbeidsmiljølovens muligheter, lovverk og regelverk. Hvordan fungerer verneombudsrollen, klubbens rolle? Arbeidsmiljø,helse og sikkerhet samt psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul III – HMS: 18. – 19. februar avholdes på Radisson Blu – Stavanger.

Fra verneombudskonferansen i SAFE i slutten av november 2018.

SAFE Skolen Modul III - HMS: 4. - 5. mars 2020

 • 4 – 5 mars
 • 10:00 - 16:00
 • Radisson Blu
På SAFE Skolen Moudl III - HMS lærer du om hvordan ha struktur på petroleumsindustriens regelverks- og tilsynsregime. Få en innføring i arbeidsmiljølovens muligheter, lovverk og regelverk. Hvordan fungerer verneombudsrollen, klubbens rolle? Arbeidsmiljø,helse og sikkerhet samt psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul III – HMS: 4. – 5. mars avholdes på Radisson Blu – Stavanger.