Kurs

SAFE Skolen Modul IV- Arbeidsrett del I: 20. - 21. april 2022

  • 20. – 21. april
  • 10:00 - 15:00
  • Hotel Victoria Stavanger
På SAFE Skolen Moudl IV - Arbeidsrett lærer du om regelverket i forbindelse med inngåelse og avslutning av arbeidsforhold. Ved inngåelse av arbeidsforhold er aktuelle tema kravene til arbeidskontrakt, forskjellige typer arbeidsforhold herunder reglene for midlertidige ansettelser og innleie samt reglene for trekk i lønn. Reglene for bruk av advarsler i arbeidsforhold, arbeidsgivers styringsrett og den gjensidige lojalitetsplikten vil også bli gjennomgått. Ved avslutning av arbeidsforhold vil reglene for bla permittering, oppsigelse, avskjed, fortrinnsrett samt regler ved masseoppsigelser bli gjennomgått. På kurset vil for øvrig skillet mellom kollektiv og individuell arbeidsrett også bli gjennomgått/repetert. På kurset vil det være ordinære forelesninger og gruppeoppgaver, og vi håper på aktive og interesserte deltakere. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne. Vel møtt til to spennende dager i Stavanger.

SAFE Skolen Modul IV – Arbeidsrett del I: 20. – 21. april avholdes på Hotel Victoria – Stavanger.

SAFE Skolen Modul I:

På SAFE Skolen Modul I lærer du det grunnleggende du trenger som tillitsvalgt. Hvordan ble SAFE til, hvordan fikk Norge det gode arbeidslivet vi har? Hva er en tariffavtale og hovedavtale? Hvilke plikter og rettigheter har du som arbeidstaker og tillitsvalgt? Få en innføring i hva SAFE administrasjonen jobber med. Få en innføring i klubbarbeid, tillitsvalgtarbeid, økonomi, elektronisk verktøy. Hva er en tillitsmann kotnra verneombudet, hvordan samarbeider de to rollene. Lære om kommunikasjon- og presentasjonsteknikk. Hvordan snakke i store forsamlinger, beholde roen og ikke bli nervøs. Ulike verktøy som skal hjelpe oss. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.

Se video for å få et innblikk i hvordan SAFE Skolen Modul I er, følg link her:
https://www.youtube.com/watch?v=VpY-KZ8VORU&list=PLE9Z0sX0GNOeYjHqfX-KYaTqqMTRXt58N&index=1&t=1s

SAFE Skolen Modul II:

SAFE Skolen Modul II er et trinn videre i fra SAFE Skolen Modul I. Her vil du få en innføring i hva en tariffavtale er, hva kjennetegner en tariffavtale og tariffavtalens muligheter. Lære om individuell og kollektiv arbeidsrett. Hva er en protokoll, hvordan skrive en protokoll, saksbehandling, prosesser, rettstvister kontra interessetvister. Forhandlinger, arenaer. Lære om presentasjonsteknikk, forhandlingsteknikk. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag om kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.

Se video for å få et innblikk i hva SAFE Skolen Modul II er, følg link her:
https://www.youtube.com/watch?v=9j5h3C26Ntg&list=PLE9Z0sX0GNOeYjHqfX-KYaTqqMTRXt58N&index=5-

SAFE Skolen Modul III - HMS:

På SAFE Skolen Moudl III - HMS lærer du om hvordan ha struktur på petroleumsindustriens regelverks- og tilsynsregime. Få en innføring i arbeidsmiljølovens muligheter, lovverk og regelverk. Hvordan fungerer verneombudsrollen, klubbens rolle? Arbeidsmiljø,helse og sikkerhet samt psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg blir en kjent med mange andre forskjellige klubber i organisasjonen, samt en felles middag på kvelden etter dag 1, på koselig restaurant i Stavanger. SAFE dekker reise og opphold for alle kursdeltakerne.

Se video for å få et innblikk i hva SAFE Skolen Modul III er, følg link her:
https://www.youtube.com/watch?v=qE-kB4sc434&list=PLE9Z0sX0GNOeYjHqfX-KYaTqqMTRXt58N&index=6