Kvalheim: – Bakke begynner å bli desperat

Kvalheim: – Bakke begynner å bli desperat

YS-lederen mener Arve Bakke, leder i Fellesforbundet (LO), legger seg ut med en rekke LO-forbund og YS-forbund som organiserer funksjonærer. – At en stadig større del av Fellesforbundets tradisjonelle medlemmer trer over i funksjonærenes rekker er et større problem for Fellesforbundet enn for resten av det norske arbeidslivet. Slik kommenterer YS-leder Tor Eugen Kvalheim NTB-meldingen […]

YS-lederen mener Arve Bakke, leder i Fellesforbundet (LO), legger seg ut med en rekke LO-forbund og YS-forbund som organiserer funksjonærer.

– At en stadig større del av Fellesforbundets tradisjonelle medlemmer trer over i funksjonærenes rekker er et større problem for Fellesforbundet enn for resten av det norske arbeidslivet.

Slik kommenterer YS-leder Tor Eugen Kvalheim NTB-meldingen «Frykter splittelse i LO», som blant annet sto på trykk i Dagsavisen onsdag.  width=

Arve Bakke, lederen i det mektige Fellesforbundet, tar til orde for en grunnleggende endring av tariffsystemet for å hindre at andre grupper, i første rekke funksjonærene, sprenger rammene for hva som regnes som forsvarlig når det forhandles lokalt om lønn. Saken kommer til å bli den viktigste på forbundets landsmøte i oktober og vil trolig vekke sterke følelser under LO-kongressen i 2013, skriver NTB.

Allerede nå skaper Bakkes utspill som ventet sterke reaksjoner. Han undergraver hele systemet med lokale forhandlinger, mener president Marianne Harg i ingeniør- og arkitektforbundet Tekna.

– Når vi forhandler om lønn lokalt, tar vi utgangspunkt i den økonomiske situasjonen for bedriften og dens markedsutsikter, samt etterspørselen i arbeidsmarkedet. Når bedriften går godt, oppnår vi god lønnsutvikling, og vi godtar tilsvarende lavere lønnsvekst i dårligere tider, sier Marianne Harg til NTB.

YS-lederen stiller seg bak ideen om at det gis noen føringer for hva norske bedrifter kan tåle av økte kostnader gjennom lønnsforhandlinger, men tviler på om det tradisjonelle frontfaget er rette måte å gjøre det på. Arbeidstakerne og arbeidsgiverne i industrisektoren utgjør det såkalte frontfaget. De forhandlet først og setter med det normen for hva den konkurranseutsatte industrien kan tåle av økte personalkostnader.

– Når funksjonærene i år etter år kan ta ut vesentlig mer i lønnsvekst enn industriarbeiderne, forteller det at det er mer å gi enn bedriften sier i frontfagsoppgjøret, sier Kvalheim.

Kvalheim mener Bakke ikke bare legger seg ut med en rekke LO-forbund, men også YS-forbund som organiserer funksjonærer. I LO er det allerede skapt frykt for splittelse mellom flere forbund.

Forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor venter sterke reaksjoner fra andre forbund i LO-familien.

– Jeg er stygt redd for at det vil bli en splittelse i LO. Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) vil for eksempel gå ut av LO. At det kan komme røster hos oss i Handel og Kontor, ser jeg ikke bort fra, sier forbundsleder Sture Arntzen i Handel og Kontor til Avisenes Nyhetsbyrå. (NTB)