SAFE avholder landsmøte 4. – 5. november i Trondheim

Landsmøtet i SAFE er i år lagt til Scandic Nidelven hotell i Trondheim. Landsmøtet starter onsdag 4. november kl. 10.00 og avsluttes torsdag 5. november 2015 kl. 16.00. Forbundsstyremøte blir også lagt til Trondheim og starter tirsdag 3. november kl. 10.00.

Frist for innsendelse av saker til landsmøtet er satt til 6. oktober 2015.

Program og sakspapirer blir sendt elektronisk til delegatene i god tid.

NB! Delegatene bes om å selv skrive ut sakspapirene, da disse ikke vil bli delt ut i landsmøtesalen.

Det vil bli sendt ut et brev til alle klubber over antall delegater i henhold til forbundets vedtekter. Klubbene bes om å sende sin delegatliste til SAFE så snart de er klare.

Velkommen til Trondheim og SAFEs landsmøte 2015!

Her finner du hotellets hjemmeside

Skriv ut siden