Landsmøtet nærmer seg en avslutning

Landsmøtet nærmer seg en avslutning

I to dager har SAFE diskutert flere viktige saker innen blant annet områdene tariff og HMS som får stor betydning for medlemmene og oljearbeidere generelt i framtida.

I to dager har SAFE diskutert flere viktige saker innen blant annet områdene tariff og HMS som får stor betydning for medlemmene og oljearbeidere generelt i framtida.

Angrepene på tariffavtalene øker i styrke og omfang, og er både utfordrende og arbeidskrevende for tillitsvalgte og verneombud. Hvordan dette skal møtes, hvordan forbund og klubber skal organiseres og styrkes på kompetanseområdet ble naturlig nok prioritert i diskusjonene.  En hel rekke delegater hadde kloke og tankevekkende innlegg som trakk linjer fra tidligere historie og fram til dagens status. Kompetansen og engasjementet deres er godt å ha i ryggen for SAFE når handlingsplan og framtidig politikk skal utformes.

Handlingsplan og innsatsområder framover vil utvilsomt bære preg av dette, og handlingsplan, sammen med innlegg og vedtak vil sendes ut i klubbene etter landsmøtet.