Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

Point Resources og SAFE-klubben satt ved forhandlingsbordet for å finne gode løsninger på de lokale lønnsforhandlingene 15. og 16. august.

Det ble oppnådd enighet som ga alle tariffansatte et generelt tillegg på kr. 28.500, inkludert kr. 16.200 fra de sentrale forhandlingene, forteller Sætervik. – Lønnstabellen ble utvidet med ett trinn til høyre for nivå B1, A og A1, på kr. 6000. Dette vil gjelde fra 1. juni.  Det medfører at cirka to tredeler av våre medlemmer får et tillegg i år på kr. 34.500.

Dette utgjør en lønnsøkning mellom 4,1 og 4,9 prosent for medlemmene våre.

SAFE-klubben er godt fornøyd med resultatet, og signalene fra havet viser at dette også gjelder klubbens medlemmer.