Lønn for midlertidig ansatte

Lønn for midlertidig ansatte

Oddleiv Tønnessen

Som mange vet så skal Arbeidsretten behandle sak knyttet til lønn for midlertidige ansatte
på oljeoverenskomsten sokkel.

Som mange vet så skal Arbeidsretten behandle sak knyttet til lønn for midlertidige ansatte på oljeoverenskomsten sokkel.

SAFE klubben ESS har avdekket at midlertidige ansatte får lavere lønn enn fast ansatte i bedriften. SAFE lokalt og SAFE sentralt hevder at dette er lovstridig og tok selvfølgelig saken videre. Lik lønn for likt arbeid og et rettferdig arbeidsliv er parolen vår.

SAFE kom ikke til enighet med Norsk olje og gass, og videre så ble det heller ikke noe enighet mellom YS og NHO.

Slike saker tar dessverre lang tid, og etter at SAFE sendte inn sin stevning til Arbeidsretten 25. mai, så fikk bedriften og NHO utsatt tilsvarsfristen til 27. august. YS og SAFE er også informert om at Industri Energi og LO 28. juni har stevnet saken inn for Arbeidsretten, og da ligger det vel i kortene at Arbeidsretten vil forsøke å samkjøre sakene, da kan det bli ytterligere utsettelser.

SAFE kommer med mer info så snart møtedato i Arbeidsretten foreligger. Vi forventer at saken kommer opp for retten i løpet av våren 2020.