Lund tror ikke på sine ansattes bekymringer

Lund tror ikke på sine ansattes bekymringer

Statoil-sjef Helge Lund avviser ansattes bekymringer for sikkerheten offshore – og dem som mener det er for lite åpenhet i selskapet. Statoil-ansatte som er bekymret for det manglende vedlikeholdet på plattformene, får lite støtte hos Statoil-sjef Helge Lund. DN.no har i en serie artikler skrevet om sikkerhetssituasjonen på Statoils plattformer. Flere offshore-ansatte sier de er […]

Statoil-sjef Helge Lund avviser ansattes bekymringer for sikkerheten offshore – og dem som mener det er for lite åpenhet i selskapet.

Statoil-ansatte som er bekymret for det manglende vedlikeholdet på plattformene, får lite støtte hos Statoil-sjef Helge Lund. DN.no har i en serie artikler skrevet om sikkerhetssituasjonen på Statoils plattformer. Flere offshore-ansatte sier de er redde for å jobbe offshore fordi Statoil har et stort etterslep på vedlikeholdet av sikkerhetskritisk utstyr. Mange mener også at uheldige sider ved Hydro-kulturen nå preger Statoils plattformer, og mener det har bredt seg en ukultur i Statoil hvor man ikke sier fra om kritikkverdige forhold. Statoil-sjefen avviser det meste.

Les hele saken på DN.no: Helge Lund tror ikke på ansattes klager width=