Mandag 27. mai starter forhandlingene på flyteriggavtalen

Mandag 27. mai starter forhandlingene på flyteriggavtalen

NR-forhandlinger 2019. Foto: Bjarte Lygre|

Medlemmene i NR-området valgte i fjor å gå til konflikt grunnet arbeidsgivernes krav om svekkelse av pensjonsbilaget. Tariffert personell på denne avtalen fikk heller ikke samme lønnsutvikling som annet likelydende tariffert personell på sokkelavtalen, og har hatt en dårlig lønnsutvikling på avtalen fra 2015 og fram til i dag.

Medlemmene i NR-området valgte i fjor å gå til konflikt grunnet arbeidsgivernes krav om svekkelse av pensjonsbilaget. Tariffert personell på denne avtalen fikk heller ikke samme lønnsutvikling som annet likelydende tariffert personell på sokkelavtalen, og har hatt en dårlig lønnsutvikling på avtalen fra 2015 og fram til i dag.

Det er satt av to dager til forhandlingene som foregår i Oslo.

Forhandlingene i årets mellomoppgjør føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2.avtaleår samt pris og lønnsutvikling i 1. avtaleår. Basert på tallene fra lønnsoppgjørene siden 2015 har våre medlemmer på denne tariffavtalen hatt en kraftig reallønnsnedgang. Vi krever derfor et bærekraftig resultat, et realt løft!

 decoding=
Tariffkonferansen i mars hadde grundige, prinsippielle dirskusjoner om tariffkravene i årets lønnsoppgjør.

Siden nedturen startet i 2014 har vi tatt vår del av byrden. Medlemmene har godtatt det ene kostnadskuttet etter det andre. Det er imidlertid en grense for alt. Nå ser vi at de beste hodene går over til konkurrenter eller forsvinner til andre bransjeområder.  Det er en utfordrende situasjon for arbeidsgiverne i rederiområdet som sliter med å skaffe nok kvalifisert personell. Næringen tåler ikke ulykker! Det gjelder både folk, materiell og natur. Uten tilstrekkelig faglig kvalifisert personell, øker faren for ulykker.

SAFE størst på flyteriggavtalen

SAFE klubbene i dette tariffområdet har jobbet tålmodig med å bygge og videreutvikle klubbene etter fjorårets forhandlinger. Det har lagt et godt grunnlag for rekruttering av nye medlemmer. Nøkkeltallene som SAFE mottar fra NR er identisk med tallmaterialet som brukes i lønnsforhandlingene. Disse viser at SAFE er den største fagforeningen på flyteriggavtalen.

Flyteriggavtalen blir utfordret av andre aktører i NHO-området som ønsker å pulverisere det partene har brukt årtier på å bygge opp.

Dessverre sitter NR stille i båten uten å endre kurs. Dersom NR ikke vil være med å bidra, tar fagforeningene kampen alene.

SAFE er veldig skuffet over NR sitt manglende engasjement i så henseende. Men den kampen tar vi.

Innleie

SAFE får tilbakemeldinger om at bedrifter innen tariffområdet har et høyt forbruk av innleid personell i stedet for å ansette egne medarbeidere. Hverken ansatte eller bedrifter er tjent med en slik utvikling. KPI (konsumprisindeks) for det siste året ligger på tretallet. Norsk økonomi er på full fart oppover, arbeidsledigheten på vei ned, svak krone styrker konkurranseevnen vår mot våre handelspartnere. Da er det rom for å gi gode medarbeidere faste, trygge arbeidsforhold, i tråd med regelverket.

I år forhandler vi først og fremst om lønn, og SAFE krever generelt tillegg i prosent. Kravet ligger over det som er gitt på de andre tariffavtalene. Som tidligere nevnt har våre medlemmer sakket akterut i forhold til de vi naturlig sammenligner oss med. Kravet vårt innebærer derfor en start på en rettferdig lønnsutvikling i forhold til likelydende stillinger på sokkelavtalen. I tillegg til lønn krever SAFE også endringer på de tekniske tilleggene.

De ansatte skal verdsettes, de er de som skaper verdiene, og SAFE krever sin rettmessige andel.

Det blir spennende dager, og SAFE forventer at det gjennomføres reelle forhandlinger.