Mekling i IKM OMC

Mekling i IKM OMC

Klokken 10 fredag starter mekling mellom SAFE og IKM OMC. Bakgrunnen for konflikten er at selskapet nekter å videreføre tariffavtalen med SAFE. – Vi er klare til streik hvis vi må, sier SAFE-leder Hilde Marit Rysst. Les Stavanger Aftenblads omtale av saken (Krever abonnement) Blir partene ikke enige er 24 SAFE-medlemmer i bedriften i streik […]

Klokken 10 fredag starter mekling mellom SAFE og IKM OMC. Bakgrunnen for konflikten er at selskapet nekter å videreføre tariffavtalen med SAFE. – Vi er klare til streik hvis vi må, sier SAFE-leder Hilde Marit Rysst.

Les Stavanger Aftenblads omtale av saken (Krever abonnement)

Blir partene ikke enige er 24 SAFE-medlemmer i bedriften i streik fra klokken 24.00 lørdag 30 april – altså fra og med 1. mai.

Fra SAFE deltar disse i meklingen: Hilde-Marit Rysst, Roy Aleksandersen, Levard Olsen-Hagen og Reidun Ravndal. Fra SAFE-klubben møter klubbleder Kenneth Skjæveland og sekretær Bjørn Herry Enoksen . Lagdommer Daniel Lunde er oppnevnt som kretskmekler.

Deler av  Oceaneering NCA ble solgt til IKM i august 2015 og fikk navnet IKM OMC. SAFE-klubben i IKM OMC har egen tariffavtale og særavtale, men IKM har nektet å videreføre denne.  SAFE har i dag 24 medlemmer i bedriften som har ca. 40 ansatte.

SAFE ba om forhandlingsmøte som ble holdt i januar. Der kom det klart fram at bedriften ikke ønsket videreføre eksisterende tariffavtale. Blir partene ikke enige, er SAFE klar for streik.

– IKM vil tvinge våre medlemmer over i IE og inn på en dårligere tariffavtale. Vi krever bare å få  videreført den eksisterende avtalen våre medlemmer går på i dag. I et allmøte har Kyllingstad sagt at han aldri kommer til å inngå noen tariffavtale med SAFE, og de siste dagene har bedriften ringt rundt til våre medlemmer og sagt at de måtte melde seg over i Industri Energi og godta deres tariffavtale, ellers blir bedriften lagt ned. Dette er helt uakseptabelt, og oppleves som et direkte angrep på våre rettigheter til fritt å velge fagforeningstilhørighet, sier SAFE-lederen

– Bedriftsgodkjente fagforeninger er et gufs fra en tid eller regimer vi ikke ønsker oss tilbake til. SAFE godtar ikke at IKM kun vil forholde seg til Industri Energi. Våre medlemmer har en lokal avtale i IKM OMC som gir dem bedre betingelser enn den sentrale tariffavtalen. Så her er IKM sitt egentlige mål å gi de ansatte dårligere lønn, også kalt tariffdumping, fastslår Rysst.

NB! Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen, så informasjon om meklingens gang er ikke tillatt.