Enighet mellom SAFE og DOF Subsea Norway AS

Frode Bakken, Hilde-Marit Rysst og Kai Morten Anda
Frode Bakken, Hilde-Marit Rysst og Kai Morten Anda

Etter to dagers mekling klarte vi å komme til enighet med DOF Subsea Norway AS. SAFE ser seg fornøyd med resultatet.

  • Alle gis et generelt tillegg på 10 000 kr pr. år.
  • Diettsatsen økes med 4 950 kr pr. år.
  • I tillegg rykker alle som ligger i lønnsgruppe 9 og 8 opp ett trinn, noe som betyr en lønnsøkning for den enkelte på henholdsvis 10 966 kr og 26 505 kr.
  • Satsen for ukvalifisert innkvartering økes med 300 kr pr. døgn.
  • Det ble også enighet om en engangsutbetaling på 10 000 kr for bortfall av skattefritak for diett for perioden 2018-2019.

SAFE er spesielt fornøyd med å få på plass opprykk for personell som har stått i samme lønnstrinn over mange år. DOF Subsea valgte å anerkjenne at kompetansen skal gi uttelling.

Skriv ut siden