Mekling mellom YS og NHO er i gang 

Mekling mellom YS og NHO er i gang 

Anneli Byberg, Mats Wilhelm Ruland og Nina Melsom. Foto: Trygve Bergsland

Meklingen mellom YS og NHO foregår på Hotel Opera i Oslo denne helgen. Meklingsfristen er midnatt natt til søndag 16. april. Det er meldt plassfratredelse for cirka 500 SAFE-medlemmer i Bilfinger og Beerenberg, disse vil bli tatt ut i streik om partene ikke kommer til enighet innen meklingsfristen.

– SAFE er på plass i Oslo, sammen med de andre YS-forbundene Parat, Negotia, Delta og Yrkestrafikkforbundet. Det blir to spennende dager, som vil kreve mye av begge parter, sier forbundssekretær på tariff, Gro Gullhaug. 

Ved en eventuell konflikt, vil medlemmer som arbeider i hovedsak med isolasjon, stillas og overflatebehandling i Beerenberg og Bilfinger bli tatt ut i streik. Dette arbeidet stanses både på installasjoner og landanlegg. En streik får ingen umiddelbar sikkerhetskonsekvens, men store økonomiske virkninger. 

Informasjon er tilsendt våre medlemmer som blir berørt av streiken.

SAFE er underlagt taushetsplikt under meklingen.