Mekling på Brønnservice pågår

Foto: Levard Olsen-Hagen
Foto: Levard Olsen-Hagen

SAFE og Norsk Olje og gass startet onsdag morgen meklingen på Brønnserviceavtalen. Forhandlingene ble brutt i oktober, og samtaler mellom partene førte ikke fram.

– Det har vært noe kontakt mellom lokale parter i etterkant av bruddet i forhandlingene, men man har ikke kommet frem til enighet, så nå er vi her i mekling. Timene frem til midnatt, som er fristen, vil brukes til å se om vi kan finne løsning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Richard Saue er oppnevnt som mekler.

SAFE har varslet plassfratredelse (streik) for 262 medlemmer i Schlumberger ved meklingsfristen klokken 24.00 i kveld dersom meklingen ikke fører fram.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.

Skriv ut siden