Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

SAFE er klar for å jobbe med å få til en god avtale under disse to dagene med mekling, frem til midnatt onsdag.

– Vil det vise seg at vi ikke kommer til enighet, blir det streik fra 23. juni, sier forhandlingsleder og forbundsleder Hilde-Marit Rysst. SAFE har meldt plassfratredelse for 522 medlemmer.

Engere-utvalg:

 • Hilde-Marit Rysst – forhandlingsleder og forbundsleder SAFE
 • Martin Skogland – områdeleder brønnservice SAFE
 • Espen Johannessen – nestleder SAFE klubben Schlumberger
 • Glenn Nylund – SAFE klubben Subsea 7
 • Stian Espeland – SAFE klubben i Weatherford

SAFE sitt forhandlingsutvalg:

 • Kai Morten Anda – nestleder SAFE
 • Gro Gullhaug – forbundssekretær tariff SAFE
 • Geir Haraldsen – SAFE klubben Vetco Gray
 • Ove Hagen – SAFE i Baker Hughes
 • Ove Risa – SAFE i Claxton

Anne Chatrine Frøstrup er oppnevnt som mekler. Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.

Plassfratredelse er meldt på følgende selskaper:

 • Subsea7 – 38 medlemmer
 • Baker Hughes – 39 medlemmer
 • Schlumberger – 445 medlemmer

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med din klubb eller les mer her.