Mekling på brønnserviceavtalen fortsetter på overtid

SAFE og Norsk olje og gass startet tirsdag morgen meklingen på brønnserviceavtalen. Det er satt av to dager til mekling hos Riksmekleren i Oslo, med frist midnatt onsdag. Det mekles nå på overtid.

SAFE er klar for å jobbe med å få til en god avtale under disse to dagene med mekling, frem til midnatt onsdag.

– Vil det vise seg at vi ikke kommer til enighet, blir det streik fra 23. juni, sier forhandlingsleder og forbundsleder Hilde-Marit Rysst. SAFE har meldt plassfratredelse for 522 medlemmer.

Engere-utvalg:

 • Hilde-Marit Rysst – forhandlingsleder og forbundsleder SAFE
 • Martin Skogland – områdeleder brønnservice SAFE
 • Espen Johannessen – nestleder SAFE klubben Schlumberger
 • Glenn Nylund – SAFE klubben Subsea 7
 • Stian Espeland – SAFE klubben i Weatherford

SAFE sitt forhandlingsutvalg:

 • Kai Morten Anda – nestleder SAFE
 • Gro Gullhaug – forbundssekretær tariff SAFE
 • Geir Haraldsen – SAFE klubben Vetco Gray
 • Ove Hagen – SAFE i Baker Hughes
 • Ove Risa – SAFE i Claxton

Anne Chatrine Frøstrup er oppnevnt som mekler. Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.

Plassfratredelse er meldt på følgende selskaper:

 • Subsea7 – 38 medlemmer
 • Baker Hughes – 39 medlemmer
 • Schlumberger – 445 medlemmer

Har du spørsmål angående dette, ta kontakt med din klubb eller les mer her.

Skriv ut siden