Streik avverget!

Foto: Kai-Morten Anda
Foto: Kai-Morten Anda

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Det ble enighet om ansiennitetstillegg for ansatte i Esso Norge AS.

For ansatte i Equinor ASA er partene enige om å se på innretningen på kompensasjonen av tillegget for fagansvarlig på landanlegg. Det er partenes intensjon at ytelsen reguleres 01.06.21. I tillegg er det enighet om utvalgsarbeid på punkt 3.9.2 i Equinors særavtale.

Skriv ut siden