Streik avverget!

Streik avverget!

Foto: Kai-Morten Anda

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Det ble enighet om ansiennitetstillegg for ansatte i Esso Norge AS.

For ansatte i Equinor ASA er partene enige om å se på innretningen på kompensasjonen av tillegget for fagansvarlig på landanlegg. Det er partenes intensjon at ytelsen reguleres 01.06.21. I tillegg er det enighet om utvalgsarbeid på punkt 3.9.2 i Equinors særavtale.

Les mer om følgende emner: