Meklingen i gang i Oslo

Meklingen i gang i Oslo

Meklingen mellom SAFE og Oljeindustriens Landsdforening, OLF om oljeoverenskomsten Sokkel startet hos Riksmeklingsmannen klokka 14.00 mandag. Meklingsfrist er onsdag midnatt. Meklingen ble utsatt med fire timer i forhold til opprinnelig tidsplan, etter at OLF før helgen ba om dette. Foreløpig har meklingsmannen, sorenskriver Nils Dalseide, bare hatt separate møter med partenes delegasjoner. I møtet med […]

Meklingen mellom SAFE og Oljeindustriens Landsdforening, OLF om oljeoverenskomsten Sokkel startet hos Riksmeklingsmannen klokka 14.00 mandag. Meklingsfrist er onsdag midnatt.

Meklingen ble utsatt med fire timer i forhold til opprinnelig tidsplan, etter at OLF før helgen ba om dette. Foreløpig har meklingsmannen, sorenskriver Nils Dalseide, bare hatt separate møter med partenes delegasjoner. I møtet med SAFE-delegasjonen fikk Dalseide en gjennomgang av SAFEs krav. Mye av møtet gikk ellers med til å diskutere hvordan meklingen best kan legges opp i forhold til temaer og arbeidsmåter mellom delegasjonene. Det første møtet mellom partene blir gjennomført i ettermiddag/kveld.

 SAFE har varslet plassfratredelse for totalt 240 av sine medlemmer på Draugen og Gullfaks B og Gullfaks C. Dette er for øvrig foretatt i godt samarbeid med Lederne.

– Vårt hovedfokus i meklingen vil naturligvis være å få på plass en økning i det generelle tillegget som er akseptabel for oss, men vi har også ambisjoner på andre områder, sier SAFE-leder Terje Nustad. Blant annet gjelder det tillegg for skift- og nattarbeid.

– Vi ønsker å få på plass en ny reguleringsmekanisme for justering av skift/nattillegg som vil bety at det i framtiden vil bli en automatisk justering av disse , sier Nustad som blir forhandlingsleder i meklingen neste uke. Andre viktige punkter i meklingen blir:

Ansatte uten fast arbeidsplan skal ha mer regulert fritid.

Lønnet 14 dagers permisjon ved fødsler.

Verneombudskurs i fritiden skal utløse overtidskompensasjon.

Bemanningens størrelse må være regulert på en slik måte at belastningen ved fravær blir mindre for de gjenværende enn tilfellet er i dag.