Meklingen på brønnservice-området starter fredag

Meklingen på brønnservice-området starter fredag

Riksmekleren har innkalt SAFE og Norsk olje og gass til mekling på brønnservice-området fredag klokken 10.00. Meklingsfristen er klokken 24.00 lørdag kveld. SAFE har varslet plassoppsigelse for 89 medlemmer i Baker Hughes som vil bli tatt ut i streik natt til søndag dersom mekler Kine Steinsvik ikke klarer å legge fram et forslag som begge […]

Riksmekleren har innkalt SAFE og Norsk olje og gass til mekling på brønnservice-området fredag klokken 10.00. Meklingsfristen er klokken 24.00 lørdag kveld.

SAFE har varslet plassoppsigelse for 89 medlemmer i Baker Hughes som vil bli tatt ut i streik natt til søndag dersom mekler Kine Steinsvik ikke klarer å legge fram et forslag som begge parter kan godta. width=

Organisasjonssekretær Levard Olsen-Hagen er forhandlingsleder i oppgjøret. Han venter at det blir en utfordrende mekling:

– På brønnservice-området er partene i en utfordrende situasjon rent avtalemessig. Bransjen har vært gjennom oppkjøp og virksomhetsoverdragelser som har resultert i uklare avtaleforhold. Dette ønsker SAFE nå å ordne opp i, sier Olsen-Hagen som understreker at dette også handler om å forsvare allerede opparbeidede rettigheter.

– Det viktige for SAFE er å sikre at våre medlemmer opprettholder sine lønns- og arbeidsvilkår som er opparbeidet gjennom flere tiår. Samtidig skal selvsagt medlemmene våre ha en lønnsutvikling på lik linje med det resten av samfunnet har hatt, sier Levard Olsen-Hagen.

Under meklingen er partene underlagt lovmessig taushetsplikt om meklingens gang.