Meklingen på Brønnserviceavtalen er i gang

Meklingen på Brønnserviceavtalen er i gang

Mekling brønnservice Foto: Gro Gullhaug

Mandag formiddag startet meklingen om Brønnserviceavtalen i Oslo. Nå venter to hele dager hos riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet innen midnatt tirsdag 18. juni, blir det streik.

Lønnsforhandlingene mellom Offshore Norge og SAFE endte i brudd 15. mai. SAFE har sendt melding om plassfratredelse for 24 borevæskeingeniører i SLB. SAFE tar et begrenset uttak i første omgang, men har mulighet og trappe opp uttaket raskt. Produksjonen på norsk sokkel vil ikke bli berørt i første uttak. Denne avtalen omfatter cirka 1 200 ansatte i oljeservice- og brønnservicebedrifter.

Meklingen ledes av Geir Engebretsen, og det er taushetsplikt under forhandlingene.

SAFEs forhandlingsutvalg er:

  • SAFE forbundsleder: Raymond Midtgård
  • SAFE første nestleder: Kai Morten Anda
  • SAFE andre nestleder: Gro Gullhaug
  • SAFE Jurist: Levard Olsen-Hagen
  • SAFE i Vetco Gray: Geir Haraldsen
  • SAFE i SLB: Martin Skogland
  • SAFE i SLB: Espen Johannessen
  • SAFE i Weatherford: Stian Espeland
  • SAFE i Subsea 7: Glenn Nylund
  • SAFE i Baker Huges: Ove Hagen

Les mer om følgende emner: