Meklingen på frontfaget er startet, mulig streik fra 1. april

Meklingen på frontfaget er startet, mulig streik fra 1. april

Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

Mandag den 28.03 kl. 14.00 startet riksmekler Hilde Lund åpningsmøtet mellom Norsk Industri, Parat og SAFE. I forkant av møtet hadde Parat og SAFE oversendt plassoppsigelse og plassfratredelse i henhold til arbeidstvistloven for SAFE sine medlemmer i Beerenberg, Bilfinger og Kaefer. Meklingen varer til torsdag den 31. mars, kl. 24.00. Dersom partene ikke blir enige, blir det streik i frontfagsoppgjøret fra fredag 1. april.

I sin åpningstale informerte riksmekleren om at det er partene som eier konflikten, mekler er kun et mellomledd som kan bidra til at partene kan finne en løsning. Mekleren sin overordnede mandat er å hindre arbeidskonflikt. Fra SAFE stiller Hogne Hole (klubbleder Bilfinger), Christian Jørgensen (klubbleder Beerenberg), Gro Gullhaug og Hilde-Marit Rysst (SAFE sentralt).

På SAFE sin hjemmeside ligger det informasjon om streik og hvordan den enkelte skal forholde seg til det. Ved konflikt, settes det ned en streikekomité, som vil sørge for informasjon ut til alle.

– Blir det streik, vil alle de berørte bli kontaktet av enten SAFE-klubb eller sentralt, og det vil bli satt opp vaktlister for streikevakter på de aktuelle stedene. Se mer info med på hjemmesiden, sier Rysst.

– I forbindelse med tariffoppgjør, streik og annen info, ber vi alle medlemmer om å oppdatere sine data i medlemssystemet vårt på “Min Side”. Anbefaler at dere oppgir privat e-postadresse i tillegg, dette fordi bedriften kan i en streikesituasjon stenge/begrense ansattes adgang til bedrift e-post.