Meklingsresultatet mellom SAFE og Reach Subsea AS til uravstemning

Meklingsresultatet mellom SAFE og Reach Subsea AS til uravstemning

Enighet om uravstemning Foto: Gro Gullhaug

SAFE kom til enighet med Reach Subsea AS i årets mellomoppgjør. Men resultatet på et generelt tillegg på 6,5 prosent sendes likevel til uravstemning, på anbefaling fra forhandlingsutvalget.

SAFE og Reach Subsea AS kom til enighet innen meklingsfristen under årets mellomoppgjør, med et resultat som sendes ut på uravstemning. Det var satt av en dag til meklingen i Oslo hos Riksmekleren. I mellomoppgjør forhandles det kun om penger, og SAFEs krav var økt kjøpekraft til sine medlemmer.

– Etter en lang dag, valgte vi å signere en enighetsprotokoll med Reach Subsea AS. Det har vært en krevende dag, som endte med et resultat vi valgte å anbefale til medlemmene via en uravstemning. Resultatet vil gi økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Kai Morten Anda.

Det ble enighet om følgende resultat:

  • Generelt tillegg på 6,5 prosent
  • Natt tillegget økes med kr 3,- til kr 56,- pr time
  • Helligdagstillegg økes med kr 133,- til kr 2185,- pr dag
  • Høyspenttillegget økes med kr 1,- til kr 12,- pr time
  • Fagbrevstillegget økes med kr 1,- til kr 8,- pr time

    De nye satsene gjelder fra 1.04.2023.

    Les mer om følgende emner: