Meklingsresultatet på sokkelavtalen ut på uravstemning

Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.

– Det har vært to tøffe dager med mekling her i Oslo. Tilbudet som til slutt lå på bordet valgte SAFE sitt forhandlingsutvalg å sende til uravstemning, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– SAFE jobbet hardt for å få til et tilbud som var godt nok for våre medlemmer for å opprettholde kjøpekraften slik den er i dag. SAFE velger derfor å sende tilbudet ut på uravstemning for å hære om medlemmene er fornøyde med jobben vi har gjort på deres vegne, sier Rysst.

Resultatet ble som følger:

Alle gis et generelt tillegg på kr 32 200 ,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. I tillegg vil det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i operatørbedriftene.

Garantibestemmelsen som sikrer tilnærmet lik lønnsutvikling på overenskomstens lønnstabell, i forhold til de lokale lønnstabellene i operatørbedriftene, utgjør i år kr 6238,- inkludert feriepenger og sokkelkompensasjon. Dette gis til alle i boring- og forpleiningsselskapene.

Skift/nattillegg økes med kr 4,- til kr 87,- pr. time og tillegget ved behov for konferansetid økes med kr 5,- til kr 109,- pr. time.

Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- til kr 2 200,- pr. dag.

Tilleggene gjøres gjeldende fra 01.06.2022.

Meklingsresultatet vil nå gå til elektronisk uravstemning.

Uravstemningen vil skje ved elektronisk avstemning via SMS, e-post eller internett. Alle som skal avgi stemme vil få informasjon.

Alle medlemmer må sjekke at de ligger inne med rett kontaktinformasjon og privat e-post på SAFE sitt medlemssystem.

Les meklingsresultatet på Riksmeklerens møtebok.

Skriv ut siden