Mobilbruk på kollisjon med sikkerhetsprosedyrer

Mobilbruk på kollisjon med sikkerhetsprosedyrer

|Thor Ulrik Jacobsen. Foto: privat|Peter Alexander Hansen

Mange brudd på retningslinjene for mobilbruk under helikopterinnsjekking, under overfarten og etter landing i Equinor Energy DPN (Utvikling og Produksjon Norge).

Mange brudd på retningslinjene for mobilbruk under helikopterinnsjekking, under overfarten og etter landing i Equinor Energy DPN (Utvikling og Produksjon Norge).

Det er sikkerhetspersonell og helikopterpiloter som varsler om sikkerhetsmessig uforsvarlig mobilbruk. I brevet som Equinor har mottatt, skriver Chief Pilot i Bristol, Caspar Cappelen Smith blant annet: «Vi har store utfordringer med mobilbruk etter at det ble tillatt å medbringe i kabinen offshore.

Mobiler blir brukt gjennom hele innsjekksprosessen, inkludert under visning av sikkerhetsfilm. Mobil blir også brukt underveis, da til filming av både medpassasjerer og vårt crew som gjør jobben sin. I tillegg blir mobilen brukt aktivt etter landing onshore, og flere fokuserer på mobilen og følger ikke anvisninger gitt ved utstigning av helikopter og videre transport inn til terminal.

Dette er ekstremt uheldig, og er helt klart en sikkerhetsrisiko, i tillegg til å oppleves meget ubehagelig av våre crew, da både piloter og bakkepersonell prøver å gjøre jobben sin.

Godt over 60% av våre Ground Handling Reports går på uriktig mobilbruk av passasjerer, og tallet er økende.»

Thor Ulrik Jacobsen. Foto: privat
Thor Ulrik Jacobsen. Foto: privat

Skuffelse blant tillitsvalgte

Heltidshovedverneombud for Offshore Fagsenter i SAFE i Equinor, Thor Ulrik Jacobsen, er skuffet over de få som kan sette hele mobiltillatelsen på spill.

Vi fikk åpning for en sak alle ønsket seg, å kunne ta med mobiltelefonen på riggen. Vi laget en enkel prosedyre som skulle være lett å følge for alle. Man hadde to valg. Enten la man mobilen i bagen slik vi gjør med pc og datautstyr, eller man skrudde av mobilen og la den i lomma innenfor redningsdressen.

Etter et halvt års drift opplever vi flere eksempler på misbruk av tillit. Prosedyrene brytes for å kunne bruke mobilen både under visning av sikkerhetsfilmen før man går om bord i helikopteret, under flyturen for å ta bilder av seg selv, medpassasjerer og til og med av helikopterpilotene, og etter landing går man ut av helikopteret med «nesen i mobilen».

Det mangler ikke bare respekt for regelverket, men også forståelse for hvorfor regelverket er nødvendig.

Er det mange rapporterte hendelser på mobilbruken?

Det er gitt 100 advarsler til 68 personer. Det betyr at noen av disse har fått flere advarsler. Selv om det høres mye ut, er det tross alt et fåtall av de mange tusen som reiser fram og tilbake til jobben i Nordsjøen med helikopter.

Samtidig representerer dette kun de bruddene som er registrert?

Ja det er riktig. Det kan selvfølgelig være flere brudd som ikke er registrert.

Ikke straff kollektivt

Både KHVO Peter Alexander Hansen og Thor Ulrik Jacobsen er opptatt av å ikke straffe kollektivt.

Et «snilt» tiltak er at alle må legge mobilen i bagen før innsjekking. Et annet alternativ som Bristol foreslår, er å putte alle mobiler i en såkalt safety-box før utreise. Da er man også sikret om det skulle oppstå varmeutvikling og brann i mobilen.

Har denne mobilbruken utviklet seg til en form for avhengighet?

Ja kanskje det. Vi ser jo at det samme skjer på fly. Folk setter ikke mobilen i flymodus, men tekster, leser nyheter og bruker telefonen aktivt under flyturen. Da er det lett å ta uvanene med seg til helikopterturen.

Peter Alexander Hansen, KHVO Equinor
Peter Alexander Hansen, KHVO Equinor Foto: Mette Møllerop

Leverandørene er også varslet

Equinor Energy DPN (Utvikling og Produksjon Norge) har tatt problemstillingene opp med leverandørene sine. Også fagforeningene er orientert. Vi håper dette skal hjelpe, sier de to.

Heldigvis viser det seg at det ikke er rapportert et eneste avvik på arbeidsplassene. Regelverket som sier at mobil kun skal brukes i boligkvarteret, og man skal ta hensyn til andre kolleger når man bruker telefonen, blir overholdt. Både Ruth Birketveit, materialforvalter på Statfjord A, og Agate Langeland Hamre, HVO på samme sted, opplever at mobilbruken respekteres. Skulle det skje at noen blir litt for høyrøstet i telefonen i felles oppholdsrom, blir de raskt hysjet på.

Vi tror folk forstår at retningslinjene for mobilbruk her ute skal respekteres.

 decoding=
Agate Langeland Hamre, HVO på Statfjord A

Rutiner for oppbevaring og bruk av mobiltelefoner offshore i UPN

Personlig elektronisk utstyr er kun tillatt brukt og oppbevart i boligkvarter.

Bruk og transport av elektronisk utstyr utenfor boligkvarter krever arbeidstillatelse varmt arbeid klasse B.

Mobiltelefoner skal alltid være satt til lydløs. Prat i mobiltelefon skal som hovedregel foregå på lugar eller steder hvor man ikke er til sjenanse for andre.

Mobiltelefonen skal ikke oppbevares i lommen.

Ansvar

Personell medbringer personlig elektronisk utstyr på eget ansvar. Dette gjelder både med tanke på eventuelle transportskader, samt tyveri.

Batterier og ladere kan være mulige antennelseskilder og må behandles og oppbevares deretter, og i henhold til leverandørens retningslinjer.

Den enkelte er ansvarlig for å følge retningslinjene, og brudd vil bli påtalt.

Beredskapssituasjoner

Personlig elektronisk utstyr skal ikke brukes i beredskapssituasjoner.

Lokale tilpasninger

Den enkelte innretning kan etablere rutiner i forhold til begrensninger i Wi fi/mobilnett. Det kan etableres lokale rutiner for bruk av elektronisk utstyr i kontorområder utenfor boligkvarter.

Krav som omhandler klassifiserte områder og ikke-eksplosjonssikret utstyr (EX) må ivaretas.

Prosedyre for å kunne ta med mobiltelefoner offshore med helikopter (NOROG-retningslinjer)

Det er beskrevet to likeverdige alternativer som begge kan benyttes:

  1. A) Telefon legges i bagasje/bæres på kroppen på innsiden av drakt ved bagasjeinnlevering

Vekter som utfører kontroll av bagasje skal påse at mobiltelefon er avslått (Flight mode er ikke godkjent) før den legges i bagasje.

Etter at bagasjen er levert inn får passasjer altså ikke tilgang til mobiltelefonen før man er kommet offshore.

  1. B) Telefon bæres på kroppen i helikopter

Vekter som utfører personkontroll skal påse at mobiltelefon er avslått (Flight mode er ikke godkjent)

Personell i gate skal påse at alle har avslått mobiltelefon lagret på innsiden av drakten.

Mobiltelefon skal være avslått og på innsiden av drakten under hele flygningen, og skal under ingen omstendigheter tas ut av drakt. Brudd på disse reglene vil bli rapportert og behandlet.

Skulle det gå varmgang I telefon under flygning, skal pilot kontaktes angående denne problemstillingen for videre håndtering.

Ødelagte/skadete mobiltelefoner tillates ikke medbragt i helikopter.