Møte om krisa i oljeindustrien

Møte om krisa i oljeindustrien

Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø inviterer til idédugnad onsdag 3. juni på Oljemuseet i Stavanger. Tema er oljekrisa. 28 ordførere fra oljeberørte vestlandskommuner er invitert, etter at flere ordførere selv tok kontakt med Stavangerordføreren. Stavanger Aftenblad skriver 29.mai at selv om fagbevegelse og ansatte i oljeindustrien ikke står på gjestelista, påpeker Sagen Helgø at møtet […]

Stavangers ordfører, Christine Sagen Helgø inviterer til idédugnad onsdag 3. juni på Oljemuseet i Stavanger. Tema er oljekrisa.

28 ordførere fra oljeberørte vestlandskommuner er invitert, etter at flere ordførere selv tok kontakt med Stavangerordføreren. Stavanger Aftenblad skriver 29.mai at selv om fagbevegelse og ansatte i oljeindustrien ikke står på gjestelista, påpeker Sagen Helgø at møtet er åpent for alle interesserte, og ber folk ta direkte kontakt med henne.

SAFE kommer til å delta på møtet som starter kl. 12.00, og vi oppfordrer sentrale tillitsvalgte som ønsker å delta på møtet om å melde sin interesse til ordførerkontoret.

Offshoresektorens betydning for kommuner og lokalsamfunn

På oppdrag fra SAFE, har kunnskapssenteret DE Facto laget en rapport i fire deler som skal kartlegge sentrale problemstillinger i petroleumsindustrien. Roar Eilertsen fra De Facto har vært prosjektansvarlig og har samarbeidet tett med ressurspersoner i og rundt SAFE.

Det var kongressen i 2011 som ga De Facto oppdraget om å lage en rapport om Norsok og kostnadskutt i petroleumsindustrien de siste tiårene. Rapporten er delt opp i fire separate rapporter om sentrale problemstillinger.  Disse problemstillingene skal reises i den offentlige debatten overfor myndigheter og politikere, overfor andre deler av fagbevegelsen og overfor arbeidsgivere i bedrifter og organisasjoner.  Tillitsvalgte i SAFE har diskutert disse problemstillingene med ordførere og politikere i sine respektive hjemkommuner. Blant annet har Bømlo kommune fått besøk av konserntillitsvalgt i YS i Statoil, Bjørn Asle Teige, og ordføreren i Hammerfest har hatt møte med Ole Gunnar Rasmussen, også konserntillitsvalgt i Statoil.

Oljens betydning for lokalsamfunn

Den første rapporten beskriver offshorenæringens betydning for sysselsetting og økonomi i kommuner og lokalsamfunn. Rapporten ser på hvor mange som arbeider i næringen, både offshore, i leverandørindustrien og hos underleverandører. I hvilke kommuner bor de og hva betyr de for kommunens skatteinntekter.

Trepartsamarbeidet

Mindre medbestemmelse i petroleumsindustrien – den norske modellen under press, er tittelen på rapport nummer to. Rapporten ser nærmere på hva den «norske modellen» er og hvordan den har fungert.

Fra medbestemmelse til medvirkning belyses, og den ser på konsekvenser for fagforeningenes innflytelse på nedbemanninger, innleie, entrepriser, arbeidstid, kompetanse og HMS.

Når billig blir dyrt

Dette er en del av problemstillingen i rapport nummer tre.  Den omhandler jakten på kostnadskutt på norsk sokkel.  Under denne overskriften finner vi resultatene av privatiseringen av Statoil og næringens opptreden i Norge. Rapporten ser på hva selskapenes jakt på billige løsninger har kostet, og Norsoks rolle i dette «spillet».

Hvordan er norsk leverandørindustriens konkurranseevne?  Innsparing og kostnadskutt rammer de «dyre arbeiderne».

Outsourcing = mindre kontroll

Prisen for outsourcing er mindre kontroll, slår rapport nummer fire fast.  Den gir høyere kostnader og dårligere arbeidsvilkår. Rapporten spør hvor grensene for outsourcing egentlig går, og hvilke konsekvenser det får når oljeselskapene kutter i egen bemanning. Et svært viktig poeng i denne sammenhengen er hvilke krav fagforeningene kan stille til ourcourcingsplaner.

De Facto har gått grundig til verks i de fire rapportene. SAFE får mye godt tallmateriell, statistikk og konkret informasjon som kan brukes sammen med analyser av nåværende og framtidig situasjon i utviklingen av arbeidsmarkedet.

Bestill rapportene og bruk dem! Rapportene kan også lastes ned fra www.safe.no

http://www.safe.no/index.cfm?tmpl=advdoc/documentlist&advdocid=253