Nedbemanning i Seadrill – opp mot 400 kan miste jobben

Nedbemanning i Seadrill – opp mot 400 kan miste jobben

Leder og nestleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen og Kim j. Sande Foto: Rebecca Bjerga|||

‘- Dette vil føre til at arbeidstokken i Seadrill Norway Crew A/S i verste fall reduseres med inntil 40%, noe som tilsvarer opp mot 400 oppsigelser, sier klubbleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen.

– Dette vil føre til at arbeidstokken i Seadrill Norway Crew A/S i verste fall reduseres med inntil 40%, noe som tilsvarer opp mot 400 oppsigelser, sier klubbleder i SAFE i Seadrill Arild Jenssen.

Grunnene for nedbemanningen i Seadrill Norway Crew A/S er at West Bollsta er ferdig med sitt boreprogram og at kontrakten med Lundin avsluttes (anslagvis mars 2022), i tillegg til at West Hercules skal til Canada for ett oppdrag på rundt seks måneder for Equinor med redusert norsk bemanning om bord. Riggen vil etter planen forflytte seg til Canada i februar/mars 2022.

– Det er med tungt hjerte det sannsynligvis vil bli sendt ut oppsigelser rett før jul, sier Jenssen. Alle ansatte vil bli tilbudt minst tre måneder oppsigelsestid, i henholdt til nedbemanningsprotokollen vi skrev med bedriften. Vi i SAFE, som er den største fagforeningen i Seadrill, synes at dette er trist og tungt, det er den verste tiden for en slik nyhet, men vi opplever at prosessene gjøres riktig.

 decoding=
West Hercules Foto: Seadrill

 decoding=
West Bollsta Foto: Seadrill

Klubblederen i SAFE i Seadrill sier at de har brukt langt tid på disse prosessene og at de, som alltid i deres selskap, har brukt stillingsansiennitet i stillingen som den ansatte innehar, og muligheten til å rykke ned en til to stillinger, for så å bruke bedriftsansienniteten før en eventuell oppsigelse.

– Det øverste utvelgelseskriteriet er ansiennitet, nettopp for å forsikre oss om at de som blir berørt opplever dette som rettferdig, sier Jenssen. Selv om prosessen er svært krevende, opplever vi veldig god dialog med bedriften, avslutter han.

Oppfordrer bedriften til å styrke ressurspool 

For å begrense antall oppsigelser, har fagforeningene i Seadrill blitt enige med bedriften om å sende ut tilbud om tidlig pensjon til aktuelle kandidater. I tillegg har SAFE-klubben tatt initiativ til å styrke ressurspoolen.

– Vi har også tatt initiativ ovenfor bedriften å gå gjennom ressurspoolen for å se på sammensetning og størrelse for å beholde flest mulig av våre ansatte, sier nestleder i SAFE i Seadrill, Kim J. Sande. I tillegg oppfordrer vi bedriften til å se på behovet for flere ressurser på riggene vi står igjen med etter nedbemanningen, for å beholde flere ansatte, sier han.