Nedgang i norsk eksport av gass

Nedgang i norsk eksport av gass

For første gang siden Norge ble gasseksportør på 1970-tallet viser statistikken nedgang i mengde av eksportert gass gjennom rør til Europa. Eksperter tror gasseksportørne har holdt igjen volum på grunn av lave priser. I de siste 12 månedene fram til 1. oktober i år ble det eksportert 95,4 kubikkmeter tørrgass, hovedsaklig metan, gjennom rør til […]

For første gang siden Norge ble gasseksportør på 1970-tallet viser statistikken nedgang i mengde av eksportert gass gjennom rør til Europa. Eksperter tror gasseksportørne har holdt igjen volum på grunn av lave priser.

I de siste 12 månedene fram til 1. oktober i år ble det eksportert 95,4 kubikkmeter tørrgass, hovedsaklig metan, gjennom rør til Europa.

Dette er ein nedgang på 1,85 prosent fra året før. Da ble det eksportert 97,2 kubikkmeter, skriver gassmagasinet G21.

Bladet reiser spørsmålet om dette er en varig trend og at norsk gasseksport vil falle i årene framover.

Gassmagasinet G21 peker på at en lengre revisjonsstans i august ved gassterminalen på Kårstø kan forklare litt av eksportnedgangen.

Men det blir i magasinet også pekt på at etterspørselen hos kun width=dene våre i Europa har gått ned.

Bare i august  gikk etterspørselen etter norsk gass ved ilandføringspunktene i Tyskland ned med 600 millionar kubikkmeter samanlignet med august året før.

Les hele saken på Aftenbladet.no: Nedgang i gasseksporten