Negativ utvikling: – Flere alvorlige hendelser bekymrer

Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop
Anne Myhrvold, Ptil-direktør. Foto: Mette Møllerop

Ptil er bekymret over et økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. – Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signal, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i et nyhetsoppslag på ptil.no

Ptil-direktøren er svært tydelig i sin melding til selskapene. Etter at Ptil har fått inn over 50 alvorlige hendelser fra utgangen av september, har varselklokkene begynt å ringe. Tallene forteller nemlig at dette er dobbelt så mange som i fjor, og fire ganger så mange som i 2018.

Utviklingen går feil vei

De rapporterte hendelsene er foreløpig ikke kvalitetssikret med tanke på alvorlighetsgrad. Likevel mener Anne Myhrvold et det må ropes et varsku nå, før resultatene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) legges ut i april 2021.

Melkøya. Foto: Equinor
Melkøya. Foto: Equinor

Møter med selskapene

Ptil planlegger møter med i ledelsen i alle de store operatørselskapene om sikkerhetsutfordringene i virksomheten.

Selskapene vil få klar beskjed om at sikkerhetsarbeidet må prioriteres for å unngå ulykker og alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten.

– Det er operatørselskapene som har ansvar for sikkerheten ute på plattformene og anleggene de driver. Det er de som eier risikoen. – Vi godtar ikke en utvikling med stadig flere alvorlige hendelser, sier Myhrvold til ptil.no

Korona og vedlikehold

Foreløpige funn kan tyde på at koronapandemien har hatt betydning for selskapenes sikkerhetsarbeid i negativ retning.

Det er i så fall uakseptabelt sier Myhrvold. I denne sammenhengen dukker også utsatt vedlikeholdsarbeid opp.

Endringer i planlagt og påkrevd vedlikehold har konsekvenser for sikkerheten. At koronapandemien er årsak til dette, er det alvorlig.

Ptil-direktøren minner selskapene om å tenke langsiktig.

– Vi ser at pandemien har ført til utsatt vedlikehold og endringer i revisjonsstanser. Selskapene understreker overfor oss at de fortsatt gjør nødvendig vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr, men vi ser at etterslepet på annet nødvendig vedlikehold øker i næringen.

– Nå må selskapene være på vakt, og unngå at manglende vedlikehold over tid utvikler seg til å bli en sikkerhetsrisiko, sier Myhrvold til ptil.no

Sikkerhetsforum

I Sikkerhetsforum 14. oktober ble den negative utviklingen med antall granskninger og hendelser et stort tema, forteller forbundssekretær Stig-Rune Refvik. De fikk en god og grundig orientering og det ble en tilsvarende god debatt.

– Ptil, ved direktør Anne Myhrvold, høstet positiv tilbakemelding fra SAFE og andre arbeidstakerorganisasjoner for å ha vært så tydelige i denne saken, Vi håper det kan bidra til at alle får seg en støkk, og setter sikkerhet i høysetet igjen, sier Stig-Rune Refvik.

SAFE er positive til at Ptil gir klar beskjed, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

– Ptil minner operatørene på deres ansvar, og når tallene nå peker feil vei, må det tas tak.

SAFE er krystallklar på at kutt i vedlikehold, lav bemanning eller bruk av vikarer/innleide aldri skal kunne gå på bekostning av HMS. Dette skal bedriftene ha full kontroll på.

– Det vil være for sent å skylde på rutiner og endrede vedlikeholdsintervaller når en alvorlig hendelse er et faktum. Vår bransje har ikke noe å gå på, slår Hilde-Marit Rysst fast.

Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Skriv ut siden