NOG-rapport: Mot bedre tider

NOG-rapport: Mot bedre tider

Foto: Eva Sleire/Statoil

Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018. Det framgår av konjunkturrapporten som Norsk olje og gass presenterte i dag. – Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert. I løpet av 2017 kan en igjen finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Bjørn Harald […]

Fallet i investeringene på norsk sokkel nærmer seg bunnen og ventes å øke igjen etter 2018. Det framgår av konjunkturrapporten som Norsk olje og gass presenterte i dag.

– Bunnen i oljeprisen ser ut til å være passert. I løpet av 2017 kan en igjen finne balanse mellom tilbud og etterspørsel i markedet, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Norsk olje og gass.

Etter at rapporten ble ferdigstilt har oljeproduserende land blitt enige om produksjonskutt. Som en konsekvens har vi sett en viss økning i oljeprisen. Konjunkturrapporten viser hvordan investeringsutviklingen kan bli de neste årene både med en moderat og med en mer optimistisk oljepris.

–  I vårt hovedscenario for investeringsutviklingen på norsk sokkel, som denne gang går fram til 2021, har vi lagt til grunn en oljepris på 50 dollar per fat som grunnlag for investeringsbeslutninger. Det andre scenarioet baserer seg på 70 dollar per fat, sier Martinsen.

Norsk olje og gass’ hovedscenario peker i retning av at inneværende års investering på norsk sokkel vil ende på 154 milliarder kroner, for deretter å falle mot 131 milliarder kroner i 2018. Løfter oljeprisen seg til 70 dollar fatet forventer vi at investeringene i årene etter 2018 vil kunne ligge rundt 140 milliarder kroner årlig.

Last ned rapporten