Norsk mat på norsk sokkel – SAFE får støtte fra landbruks- og matministeren

Foto: Rebecca Bjerga
Foto: Rebecca Bjerga

Rundt 80 % av kjøttet som brukes på sokkelen er importert fra Brasil, Uruguay, Argentina, Namibia, New Zealand eller Polen. Dette får store økonomiske konsekvenser for norske bønder, det kan også kaste vår resistens til antibiotika ut av balanse. På sikt kan dette påvirke mattryggheten til oljearbeiderne. Nå får SAFE støtte fra landbruks- og matministeren Olaug Bollestad i kampen for norske råvarer på norsk sokkel.

Trond Cato Fylling, hovedtillitsvalgt og kjøkkensjef på Heidrun på Haltenbanken, og Roger Fimland Maurstad, hovedtillitsvalgt og kjøkkensjef på Oseberg feltsenter, er de to drivkreftene bak vedtaket om bruk av norske råvarer på norsk sokkel. Å importere mat fra hele verden når det er nok av mat i Norge, virker veldig rart for kokkene, som føler på et ansvar overfor sokkelarbeiderne til å servere gode og trygge måltider. SAFE har vedtatt dette som en resolusjon på kongressen. Dette har nå nådd Stortinget.

Faren for å utvikle antibiotikaresistens på grunn av overbruk av antiniotika på importert kjøtt er en av de mange grunnene Fylling og Maurstad vil ha norske råvarer på norsk sokkel. Men listen er mye lengre enn det.

– Vi kan dø av enkle små sykdommer på grunn av antibiotikaresistens som er forårsaket av antibiotikabruk på dyr i utlandet, sier Fylling.

Får støtte fra landbruks- og matministeren Olaug Bollestad

– Jeg støtter SAFE i det arbeidet, sier matministeren. Jeg er opptatt av å støtte den kampen som SAFE og veldig mange ansatte har, på å bruke mest mulig norske produkter på norsk sokkel. Det mener jeg er rett forvaltningsmessig, maten kommer mer kortreist og det skaper flere arbeidsplasser på land i Norge. Så jeg støtter SAFE i det arbeidet, sier Bollestad.

De to engasjerte kokkene vil ha bedre kontroll på matsikkerhet og dyrevelferd, bedre kontroll på kvalitet, og en kortere vei til produsent ved avvik. For slik det er i dag, så klarer man nesten ikke engang å lese på pakningen hvor kjøttet kommer fra.

SAFE har som mål å sørge for at det blir servert norske råvarer på norsk sokkel. Nå prioriterer Equinor norske råvarer, det mener Fylling er viktig og det blir lagt merke til av ansatte.

– Vår tilbakemelding i møte med forpleiningslederen er at de er interessert i å få inn mer lokale norske råvarer og støtte opp om det, sier Fylling. Forhåpentligvis kan det kanskje komme pålegg fra myndighetene som styrer flere til å ta norske valg når de skal handle råvarer ut i havet.

– Når en politiker som sitter i ministerpost uttale sin støtte, da bør dette vises igjen i for eksempel et partiprogram, sier Maurstad.

Distriktene kan oppnå større verdiskaping og nytte av industrien vår

Kortreist norsk mat på sokkelen kan og vil bidra positivt på vårt klimaavtrykk, samt støtte de norske produsentene og det norske landbruket. Spesielt distriktene vil da kunne oppnå større verdiskaping og nytte av industrien vår. Flere relevante aktører som bønder, bedrifter og politikere engasjerer seg i denne kampen.

– Det er en kamp vi bør få på plass, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst. SAFE løfter dette fram i media, og vi har fått støtte fra matminister Bollestad, hun støtter fullt ut SAFE sin kamp om å få på plass norske gode kvalitetsvarer på sokkelen. Men kampen er ikke ferdig.

I år er det stortingsvalg, klima og natur engasjerer mange. Maurstad mener det er et godt tidspunkt for de norske bøndene å kreve at norsk mat serveres på sokkelen i et jordbruksoppgjør.

– Målet videre er å få dette opp på et politisk nivå, sier Maurstad.

– Vi står foran et verdivalg, sier Fylling. Hvis ikke vi tar vare på landbruket vårt, og få det til å ekspandere og vokse, så taper vi. Neste landsomfattende epidemi og pandemi kommer vi ikke igjennom. Så godt folk, tenk godt på hele landet når dere skal stemme, se de riktige verdiene, ikke bare bensinprisene, avslutter han.

Skriv ut siden