Norsk mat på norsk sokkel

Norsk mat på norsk sokkel

|Hilde-Marit Rysst|Hans-Erik Skjeggerud

Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel.

Landsmøtet i SAFE vedtok flere resolusjoner, blant annet denne som krever norsk mat på norsk sokkel.

SAFE landsmøte 2019 pålegger SAFE forbundsstyre å jobbe aktivt for å innføre regler og bærekraftige løsninger for å fremme innføring av norsk kjøtt og norske råvarer for alle aktører som opererer på norsk sokkel.

SAFE forbundsstyre pålegges å fremme denne saken i alle aktuelle fora og kanaler, også politisk der det er formålstjenlig. Dette må og inn i arbeidet med ny handlingsplan.

Dette vil kunne medføre:

  • støtte til de norske produsentene og det norske landbruket
  • distriktene vil kunne oppnå større verdiskaping og nytte av industrien vår
  • bidra positivt på vårt klimaavtrykk, på en bærekraftig måte
  • stor innvirkning på vårt omdømme og støtte ellers i samfunnet
  • bedre kontroll med matsikkerhet og dyrevelferd
  • minske produsentenes lager av råvarer, som i verste fall går til dyrefor eller destruksjon
  • bedre kontroll med kvalitet, og kort vei til produsent ved avvik
  • større mulighet til variasjon i utvalg og sesongvarer
  • mindre bruk av antibiotika og tilsetninger i råvarene

Forslaget ble sendt inn av hovedtillitsvalgt SAFE sokkel i Equinor, Trond Cato Fylling, og tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Roger Fimland Maurstad.

Forslaget ble vedtatt med akklamasjon.