Norske anbefalinger etter Deepwater Horizon-rapport

Norske anbefalinger etter Deepwater Horizon-rapport

OLFs prosjekt etter Deepwater Horizon-ulykken har gått gjennom den første granskningsrapporten, og kommer med flere anbefalinger til norsk petroluemsnæring. – Næringen arbeider hele tiden målrettet for å redusere risikoen for storulykker på norsk sokkel. Det er derfor helt naturlig at industrien går grundig gjennom granskningsrapportene som kommer etter ulykken i Mexicogulfen i april i fjor, […]

OLFs prosjekt etter Deepwater Horizon-ulykken har gått gjennom den første granskningsrapporten, og kommer med flere anbefalinger til norsk petroluemsnæring.

– Næringen arbeider hele tiden målrettet for å redusere risikoen for storulykker på norsk sokkel. Det er derfor helt naturlig at industrien går grundig gjennom granskningsrapportene som kommer etter ulykken i Mexicogulfen i april i fjor, sier prosjektleder Olav Skotheim.

– Granskningsrapporten har gitt oss et godt grunnlag for å komme med forbedringsforslag til Norsk olje- og gassindustri. Våre anbefalinger omhandler blant annet oppdatering av standarder innen brønnplanlegging og boreoperasjoner, gjennomgang av rutiner for brønnkontroll og en gjennomgang av kompetanseutvikling og kvalitetssikring av kompetanse, sier Skotheim.

Les mer på OLFS hjemmesider HER