Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen. Foto: Rebecca Bjerga

13. februar hadde Stortingets næringskomite åpen høring om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel.

Fagforeningene er klare på at vi trenger norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel  uavhengig av hvilket land den ansatte kommer fra, eller hvilket flagg båten har, sier Roy Aleksandersen, nestleder i SAFE.

– Vi må sikre sysselsetting av den norske sjømann, og vi må heller ikke glemme fraktefarten som også er viktig. Her har kun hver femte båt norske betingelser.

På norsk sokkel er rundt 90 prosent av fartøyene regulert med norske betingelser. Norsk lønn i norske farvann er parolen, og en norsk maritim «karriere» må være forutsigbar, påpeker Aleksandersen.

– Vi må ivareta og videreutvikle kompetansen til de norske sjøfolkene.

Norsk lønn i norske farvann og på norsk sokkel er moderate tiltak, andre sjøfartsnasjoner har innført strengere restriksjoner.

Forslaget er:

Stortinget ber regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer og ordninger for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den skipsfarten som foregår i norske farvann og på norsk sokkel. Utvalgets forslag skal fremlegges i den varslede stortingsmeldingen om maritim næring.

Rapporter, utredninger og høringer er gjennomført, nå må det tas avgjørelser, sier Roy Aleksandersen.

– EØS til sjøs tilsier at vi kan stille krav om norske vilkår. Handlingsrommet er der, og det er ikke proteksjonisme å kreve norske vilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Konkurranse må være på like vilkår, og derfor er det nødvendig med en regulering. En slik regulering er imidlertid Norsk olje og gass og Norges Rederiforbund uenige i.

Norske sjøfolk trenger forutsigbarhet

Vi må ta vare på norske sjøfolk. Å bytte flagg på en båt for å kutte lønnskostnader kan føre til at norske sjøfolk slutter å seile. Risikoen er at rekruttering til yrket dør ut, og den norske maritime klyngen med  sin omfattende kompetanse, vil forsvinne.

Forslaget forventes tatt opp i Stortinget 14. april.

 

Skriv ut siden