NR meklingen fortsetter på overtid

NR meklingen fortsetter på overtid

Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

Meklingen mellom SAFE og Norges Rederiforbund startet hos Riksmekleren klokken 10.00 torsdag formiddag den 27.06.19. SAFE vil ta ut 664 medlemmer i streik fra torsdag klokken 24.00 dersom det ikke lykkes Riksmekleren å finne en løsning.

Det varslede streikeuttaket fordeler seg slik: 78 medlemmer på Transocean Endurance (Transocean og NOC), 74 på Askeladden (KCA Deutag og ESS), 44 på Island Frontier (Island offshore), 100 på Petrojarl Knarr (Teekay), 26 på Statfjord C (Archer), 47 på Scarabeo 8 (Saipem), 89 på Cosl Promotor (Cosl Drilling og ESS), 72 på Floatel Superior (Floatel), 94 på West Hercules (Seadrill og Sodexo),23 på Johan Sverdrup (Ofjell), 5 på Haven (OSM offshore) og 2 på Maersk Intrepid (NOC).

Anne Cathrine Frøstrup er oppnevnt som mekler. SAFE sentralt er representert med leder Hilde-Marit Rysst som er forhandlingsleder, nestleder Roy Aleksandersen og forbundssekretær Reidun Ravndal og Stig-Rune Refvik. I SAFEs forhandlingsutvalg sitter også representanter fra samtlige klubber på avtalen.

Under meklingen er partene underlagt taushetsplikt. Det er bare Riksmekleren som uttaler seg om meklingens gang.