Ny avtale til mekling, samarbeidet SAFE/Industri Energi fortsetter

Ny avtale til mekling, samarbeidet SAFE/Industri Energi fortsetter

Industri Energi varsler i dag mulig streik i borebedriften KCA Deutag fra og med fredag 27. juli. Hensikten er å harmonisere dagens OLF-avtale med flyteriggnæringen. SAFE fortsetter samarbeidet og vurderer nå sympatiaksjoner ved konflikt.

Industri Energi varsler i dag mulig streik i borebedriften KCA Deutag fra og med fredag 27. juli. Hensikten er å harmonisere dagens OLF-avtale med flyteriggnæringen. SAFE fortsetter samarbeidet og vurderer nå sympatiaksjoner ved konflikt.

 width=

KCA Deutag ble ikke rammet av OLFs lockoutvarsel eller regjeringens vedtak om tvungen lønnsnemnd tidligere denne uken. Plassoppsigelse varsles 14 dager i forkant av en mulig streik.

Plassoppsigelsen gjelder 159 Industri Energi medlemmer på installasjonene Ringhorne (Esso) og Kvitebjørn (Statoil), der KCA Deutag har boreoppdrag. Industri Energi har også oversendt saken til Riksmekleren, og avventer nå eventuell innkalling til mekling.

Bakgrunnen for plassoppsigelsen er at alle øvrige borebedrifter på norsk sokkel er omfattet av Flyteriggavtalen med Norges Rederiforbund (NR), ikke OLF. Det er viktig for Industri Energi og SAFE at det er likeverdige avtaler med disse to arbeidsgiverorganisasjonene.

Flyteriggavtalen ble ferdigforhandlet 31. mai i år. I Flyteriggavtale med NR står det at Industri Energi ikke har lov til å inngå nye tariffavtaler med avvikende lønns og arbeidsvilkår. I og med at OLF har nektet å gå med på de samme kravene som Industri Energi ble enige om med Norges Rederiforbund, iverksettes denne klausulen for Industri Energis medlemmer i KCA Deutag.

– Slik er spillergelene. Og slik bør det også være. Verken vi eller Norges Rederiforbund kan gå med på at bedrifter som er med i OLF har dårligere vilkår for sine ansatte enn samme type bedrifter som er med i Norges Rederiforbund. Det gir for det første medlemmene våre i OLF-området dårligere vilkår, og for det andre blir det et uheldig konkurranseforhold mellom OLF-bedrifter og NR-bedrifter, sier forbundssekretær Ommund Stokka i Industri Energi.

– Jeg håper OLF tar dette som en oppfordring om denne gangen å føre reelle forhandlinger med Industri Energi, sier Stokka.

SAFE støtter
– I dette oppgjøret er det kun Industri Energi som har kamprett, men begge forbund ønsker at vi skal stå samlet videre, så SAFE kommer til å delta i forhandlingsutvalg etc. Dette fordi at denne kampen i realiteten er like mye for hele avtaleområdet, selv om det rent juridisk nå gjelder kun KCA Detaug og borebedriftsavtalen som Industri Energi har.
– SAFE kan eventuelt støtte kampen med sympatiaksjoner. Dette sjekker vi nå ut jussen i, og vi har også bedt OLF om et drøftingsmøte, sier SAFE-leder Hilde Marit Rysst.

Ikke omfattet av lønnsnemnd
Industri Energi og SAFE hadde tre avtaler ute i konflikt, Forpleiningsavtalen og Operatøravtalen (Industri Energi) og Sokkeloverenskomsten (SAFE). OLF varslet lockout torsdag 5. juli for alle organiserte på Forpleiningsavtalen, Operatøravtalen og Sokkeloverenskomsten. Ikke på Borebedriftsavtalen.

Staten ga 10. juli ved midnatt etter for presset fra oljeselskapene. Bjurstrøms innførte tvungen lønnsnemnd for Operatøravtalen, Forpleiningsavalen (Industri Energi) og Sokkeloverenskomsten (SAFE) til Rikslønnsnemnda. Borebedriftsavtalen til Industri Energi har ikke vært behandlet hos Riksmekleren.

Fakta:

Dette er sokkelavtalene
Sokkelavtalene er en tariffavtale for de som arbeider offshore for oljeselskapene og ansatte innen forpleining og boring.

Avtalene er mellom Oljeindustriens Landsforening, OLF, og fagforbundene Industri Energi, SAFE og Lederne, og omfatter rundt 7100 ansatte på de faste installasjonene på norsk sokkel. De aller fleste er fagarbeidere med to år på videregående skole og to – to og et halvt år i lære.

Operatøravtalen forhandles med fagforbund: Industri Energi, SAFE og Lederne.
Bedrifter: BP Norge AS, Statoil ASA, AS Norske Shell, Esso Norge AS, Talisman Energy Norge AS, ConocoPhillips Norge AS, GdF Suez E&P Norge AS og Marathon Oil.

Boreavtalen forhandles med Industri Energi.
Bedrift: KCA Deutag Drilling Norge AS

Forpleiningsavtalen forhandles med Industri Energi.
Bedrifter: Sodexo Remote Sites Norway, ESS Support Services, Statoil ASA og NOC services.