Ny ledelse i YS

Ny ledelse i YS

Ny YS-ledelse. Fra venstre Monica A. Paulsen

YS-kongressen har valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

YS-kongressen har valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

Tekst: Øyvind Olufsen, YS. Foto: Siv Bjelland

Den nyvalgte ledertrioen er klare på at det det venter store oppgaver i årene fremover.

– Det nye arbeidslivet omfatter så mye. Vi er helt sikre på at det vil handle mye om kompetanse. Derfor vil kompetanse stå sentralt i YS sitt engasjement de kommende årene, sier Kollerud.

– Automatisering, robotisering og kunstig intelligens vil påvirke arbeidsdagen til våre medlemmer. Mennesker skal løse nye oppgaver. Da blir det avgjørende at arbeidstakerne settes i stand til å utføre disse, sier Kollerud og får støtte av de to andre.

– Vår ambisjon er å styrke YS som hovedorganisasjon gjennom å utvikle samarbeidet internt i YS på en bedre måte, sier Skjæggerud.

– Vi må jobbe sammen om det vi kan, slik at vi opprettholder gode og relevante tjenester til medlemmene i YS-forbundene. Vi er sikre på at allerede påbegynte utviklingsprosjekter og nye som kommer til de neste årene, vil bidra til det. Vår oppgave blir å holde oversikt og bidra til så godt samarbeid som mulig, sier han.

De tre er svært opptatt av å styrke det organiserte arbeidslivet.

– Å hele tiden jobbe for å få folk til å forstå at organisering i arbeidslivet er helt nødvendig. Slik opprettholder vi en god balanse mellom kapitalens interesser og menneskers interesser, og et robust og sunt samfunn, preget av likeverd og tillit sier Monica A. Paulsen.