Ny ledelse og nytt forbundsstyre valgt i SAFE

Første del av kongressen som ble avholdt 1. desember, behandlet valg og budsjett. I tillegg vedtok kongressen to resolusjoner.

På grunn av korona-smittefaren blir SAFE-kongressen todelt. Valg av ledelse og forbundsstyre for neste kongressperiode er nødvendig nå når denne kongressperioden går ut i 2020. Det samme gjelder budsjett for 2021.

I juni 2021 avholdes den resterende delen av kongressen med blant annet gjennomgang og vedtak av beretning, vedtekter og handlingsplan.

Fra kongresssalen. Foto: Rebecca Bjergalen
Fra kongresssalen. Foto: Rebecca Bjerga
Delegater med koronaavstand. Foto: Mette Møllerop
Delegater med koronaavstand. Foto: Mette Møllerop

Kongressen ble gjennomført ved en kombinasjon av delegater/forbundsstyre fysisk til stede på Quality Hotel Residence i Sandnes, og de øvrige 170 delegatene på Teams.  De tekniske utfordringene var testet ut tidligere, blant annet ved gjennomføring av to klubbledermøter på Teams.  Ordstyrer Kai Morten Anda sammen med «teknisk sjef» Raymond Hauge utførte jobben eksemplarisk.

Ordstyrer og ny nestleder, Kai-Morten Anda. Foto: Rebecca Bjerga
Ordstyrer og ny nestleder, Kai-Morten Anda. Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Hauge. Foto: Rebecca Bjerga
Raymond Hauge. Foto: Rebecca Bjerga

Skifte av forbundssekretærer

Tre forbundssekretærer går av med pensjon til jul. Det er nestleder Roy Aleksandersen, forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre og forbundssekretær tariff, Reidun Ravndal.

Det er mye kunnskap og kompetanse som forsvinner fra SAFE-huset, og de nye sekretærene får store oppgaver framover. En periode med nødvendig overlapping og kunnskapsoverføring vil bli til god hjelp for den nye ledelsen. I tillegg får den nye ledelsen også hjelp av gjenvalgt forbundsleder Hilde-Marit Rysst som nå går inn i sin fjerde periode,  og Stig-Rune Refvik som har en periode bak seg som forbundssekretær.

Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerope
Roy Aleksandersen. Foto: Mette Møllerop
Roy Erling Furre. Foto: Mette Møllerop
Roy Erling Furre. Foto: Mette Møllerop

Ny SAFE-ledelse og nytt forbundsstyre

 • Forbundsleder, Hilde-Marit Rysst, SAFE sentralt
 • Nestleder, Kai Morten Anda, Sodexo/SAFE sentralt
 • Forbundssekretær tariff, Gro Gullhaug, Wintershall
 • Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, SAFE sentralt
 • Forbundssekretær organisasjon, Torbjørn Holger Opstad, Vår Energi
Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst. Foto: Rebecca Bjerga
Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Stig-Rune Refvik. Foto: Mette Møllerop
Torbjørn Holger Opstad. Foto: privat
Torbjørn Holger Opstad. Foto: privat
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop

Forbundsstyrerepresentanter

 • Raymond Midtgård, Equinor Mongstad
 • Bjørn Asle Teige, Equinor
 • Raymond Hauge, Archer
 • Egil Bjørgås, Transocean
 • Arild Jenssen, Seadrill
 • Monica Martinsen, Equinor sokkel
 • Agate Langeland Hamre, Equinor sokkel
 • Arild Bringaker, ESS
 • John Olav Nordbø, Deep Ocean

Vararepresentanter

 • Terje S. Enes, Equinor sokkel
 • Porfirio Esquivel, Equinor sokkel
 • Jan Inge Nesheim, Vår Energi
 • Stian Espeland, Weatherford
 • Bjarte Lygre, KCA Deutag
 • Hogne Hole, Bilfinger
 • Ove Risa, Oceanering

Vedtatte resolusjoner

Uavhengige granskinger

SAFE forlanger uavhengige granskinger av store ulykker i oljenæringen, hvor granskinger er bygd opp etter samme lest som Havarikommisjonen.

Se forøvrig: https://e24.no/olje-og-energi/i/568d3E/krever-ekstern-oljegransking-etter-melkoeya

Forslaget er sendt inn av Idar Martin Herland

Innleie, vikariater, lønn- og arbeidsvilkår, NAV-ordninger

 • SAFE krever at stat og kommuner tar innover seg at vi er mange som arbeider i olje- og energi sektoren og at regler på NAV og andre ordninger, som ofte er beregnet for land, også skal tilpasses for offshore rotasjon.
 • SAFE krever en slutt på misbruk av midlertidige ansettelser og vikariat i stillinger hvor det er tydelig behov for en permanent stilling. Eksempelvis hvor et vikariat avsluttes rett før 3 (4) års regelen blir gjeldende, for så å sette en ny vikar inn i stillingen, eller at det benyttes så mange midlertidig ansatte at det nærmest er som en ekstra vikarpool i tillegg til allerede etablert vikarpool.
 • SAFE skal arbeide for at friperioder respekteres og at arbeidsgivers styringsrett for beordring i denne perioden begrenses til nødverge – liv og helse.
 • SAFE skal arbeide for å forhindre at aktører med andre lønns- og arbeidsvilkår enn våre avtaler får operere i våre tariffområder og kjerneområder.

For eksempel: Operatørselskap som har Verkstedoverenskomsten, eller bedriftstilpasset lønnssystem med annen arbeidstidsordning.

Skriv ut siden