Ny leder og nestleder i YS

Ny leder og nestleder i YS

Lizzie Ruud Thorkildsen og Hans-Erik Sjæggerud Foto: NTB Kommunikasjon/Thomas Brun|Hilde-Marit Rysst og Hans-Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga

Denne uken arrangerte vår hovedorganisasjon YS både kongress og konferanse. Hans-Erik Skjæggerud ble valgt til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen ble valgt som ny nestleder. SAFE gratulerer både den nye lederen og nestlederen, og ikke minst YS selv for gode valg og vel gjennomført kongress.

Denne uken arrangerte vår hovedorganisasjon YS både kongress og konferanse. Hans-Erik Skjæggerud ble valgt til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen ble valgt som ny nestleder. SAFE gratulerer både den nye lederen og nestlederen, og ikke minst YS selv for gode valg og vel gjennomført kongress.

Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene.

Den nye YS-lederen er klar på at trepartssamarbeidet må trappes opp for å sikre gode resultater i arbeidslivet.

– Vi lever i en krisetid med krig i Europa, skyhøye inflasjonstall og press på arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har vært for optimistiske i prognosene for statsbudsjettet. Vi tror dessverre at arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det blir en stor utfordring for de som rammes. De svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette vil stå høyt på YS’ dagsorden i tiden som kommer, sier Skjæggerud.

SAFE gratulerer Skjæggerud med vervet som YS leder

Hilde-Marit Rysst og Hans-Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst og Hans-Erik Skjæggerud Foto: Rebecca Bjerga

– Jeg har kjent Hans-Erik i mange år, ja vi har begge YS Ung bakgrunn. Han har gjort en god jobb som nestleder, både med å forholde seg til alle forbund – også de mindre, og han har jobbet strukturert med våre veivalg og prosjekter, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Han viser praktiske grep etter mottoet ‘samspill gir styrke’, og det tenker jeg er vesentlige kvalifikasjoner en YS leder bør ha. Han ser forbundenes egenart, og jobber fremover med samarbeid og dialog. I tillegg er Hans-Erik god på å få budskapet ut, både internt og eksternt, sier hun.

SAFE gratulerer også Lizzie Ruud Thorkildsen med vervet som ny nestleder i YS

Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta, ett av de største forbundene i YS. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, blant annet som konserntillitsvalgt i Helse Sør og Helse Sørøst.

Hans-Erik Skjæggerud:

Alder: 49
Bosted: Bodø
Familie: Gift, to barn
Utdanning: Cand. mag. fra Høgskolen i Bodø
Erfaring: Blant annet forbundsleder i Parat
Aktuell som: Nyvalgt leder i YS

Lizzie Ruud Thorkildsen

Alder: 61
Bosted: Drammen
Familie: Gift, tre barn
Utdanning: Helsesekretær
Erfaring: Blant annet forbundsleder Delta