Ny medlemsfordel- YS Pensjon

Foto: NTB
Foto: NTB

Nå velger du selv hvor innskuddspensjonen din skal samles. Egen pensjonskonto gjør at pensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere slås sammen. Du kan spare penger ved å flytte den til YS Pensjon. Alt på ett sted – i én konto!

Det er enkelt å flytte pensjonen din – les mer

Egen pensjonskonto trådte i kraft 1. januar 2021 som et resultat av endringer i innskuddspensjonsloven. Formålet har vært å gjøre pensjon enklere. Ansatte skal få økt innflytelse over pensjonen sin, bedre oversikt og informasjon, og sist men ikke minst, lavere kostnader. Nå kan du selv bestemme hvem som skal forvalte pensjonen din. SAFE sammen med YS-forbundene Delta, Finansforbundet, Negotia, Parat, og Yrkestrafikkforbundet har gått sammen og forhandlet frem en svært god pris på vegne av medlemmene.

Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv
Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv

– Med egen pensjonskonto får ansatte i bedrifter med en innskuddspensjonsordning samlet pensjonen sin på én konto, sier Liven Sandell, pensjonsspesialist i Nordea Liv. Som du kanskje vet, kan du ha opptjent pensjon fra tidligere arbeidsgivere med innskuddspensjon liggende i ulike selskap. Disse pensjonsrettighetene kalles pensjonskapitalbevis. Det er disse, sammen med den pensjonsordningen du har hos dagens arbeidsgiver, som nå samles på ett sted – i en egen pensjonskonto.

Hvorfor velge YS Pensjon?

  • Blant markedets laveste forvaltningskostnader – lavere kostnader betyr mer i pensjon til deg
  • Få tilgang til mobilløsningen YS Boost der du får total oversikt og kontroll over pensjonen din – ta grepene som gir deg mer i pensjon
  • Bærekraftig pensjonssparing med god avkastning – bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling
  • Ingen administrasjonskostnader – velg mellom bredt utvalg av investeringsprofiler, med rabatt på Nordea Liv Bærekraft, Nordea Liv Indeksforvaltet og Aktiva Bedrift (alle valutasikret)

Samtykke til at YS Pensjon kan forhandle om gunstige priser

For at din innskuddspensjon skal flyttes over til YS Pensjon, kreves det at du gir samtykke til at de kan forhandle om gunstige priser med Nordea Liv og de andre pensjonsleverandører, og eventuelt flytte pensjonsavtalen i fremtiden.

Dette samtykket vil gis via YS Pensjon med BankID.

YS-forbundene vil i fellesskap med YS Pensjon og Nordea Liv sikre at personvernet ditt ivaretas og at du får lovpålagt informasjon.

Skriv ut siden