Ny SAFE-klubb i Simon Møkster Shipping

Ny SAFE-klubb ble dannet i Simon Møkster Shipping, som er leverandør av offshore støttefartøy designet for operasjoner i tøffe værforhold. Ny klubbleder Ørjan Grandal håper på å gjøre en forskjell for sjøfolk. SAFE ønsker den nye klubben velkommen, sammen skal vi jobbe mot et rettferdig arbeidsliv.

– Vi har kjent på de dårlige tariffoppgjørene de siste åtte årene og gjennom hele oljekrisen. Nå må vi gjøre noe siden vi ikke har sett noe bedring, vi har hatt dårligere reallønnsvekst i forhold til resten av landet. Vi vil ha en forandring, sier Grandal.

Klubblederen, sammen med interimsstyret som består av fire andre engasjerte medlemmer, håper på at med hjelp fra SAFE kan de utgjør en forskjell for andre sjøfolk i samme situasjon. De ønsker at Arbeidsmiljøloven skal gjelde for deres område også.

Klubbleder i Simon Møkster Ørjan Grandal Foto: Rebecca Bjerga

– Vi vil arbeide for å bli kvitt frykten for utflagging, det må skje gjennom lovendringer. Vi vil sammenligne oss mer med de som jobber på rigger og flyttbare innretninger, sier han.

Grandal er helt ny i foreningsarbeid, han vet det er mye å lære om dette, men er ivrig til å sette noe i gang som kan bety mye for fremtiden i bransjen deres.

– Det viktigste som står på tabellen for alle sjøfolk er norske lønns- og arbeidsvilkår. Lønnen er det første kravet, samt rekruttering og kompetanse, vi ønsker flere villige til å jobbe på skip offshore, samt å beholde den kompetansen vi har. Med de vilkårene vi har per i dag, går mange dyktige folk over på andre områder.

– Vi i interimsstyret har blitt tatt godt imot hos SAFE og vi gleder oss til veien videre. Håper vi kan klare å gjøre en forskjell. Med en sterk grasrot tror jeg vi kan gjøre en stor forskjell på sjøen, sier Grandal.

Foto: Rebecca Bjerga

Nestleder i SAFE, Kai Morten Anda, tok imot gjengen på SAFE huset, han sier at det var inspirerende å treffe en så engasjert gjeng.

– SAFE er en grasrotorganisasjon som består av sterke klubber, det er SAFE sin styrke. Lokale klubber har engasjerte tillitsvalgte som vil gjøre en forskjell for medlemmene. Det at nye grupper tar kontakt med oss for å skape noe nytt er spennende, sier Anda.

SAFE har ikke tariffavtale for denne gruppen i dag. Men SAFE er en fagforening som ønsker engasjement og vilje til å gjøre en forskjell velkommen. SAFE sin historie bygger på mange engasjerte tillitsvalgte og medlemmer som ville gjøre en forskjell.

– SAFE ønsker den nye klubben velkommen. Sammen skal vi jobbe mot et rettferdig arbeidsliv, sier Anda.

Skriv ut siden