Ny tørn for Bratholmen

Ny tørn for Bratholmen

Lillian Bratholmen ble gjenvalgt  som leder i SAFE i Bilfinger på årsmøtet i klubben nylig. Hun er valgt for ett år. Som nestleder får hun med seg Hogne Hole som også blir kasserer,  og sekretær Svenn Ingvaldsen, begge valgt for 2 år.Resten av styret fikk denne sammensetningen: Styremedlem: Marius Kristoffersen SAFE ung representant. Styremedlem: Kristian Krane (AU) Styremedlem: Dennis […]

Lillian Bratholmen ble gjenvalgt  som leder i SAFE i Bilfinger på årsmøtet i klubben nylig. Hun er valgt for ett år. Som nestleder får hun med seg Hogne Hole som også blir kasserer,  og sekretær Svenn Ingvaldsen, begge valgt for 2 år.Resten av styret fikk denne sammensetningen:

Styremedlem: Marius Kristoffersen SAFE ung representant.

Styremedlem: Kristian Krane (AU)

Styremedlem: Dennis Wedel

Styremedlem: Stefan Nilsson

Styremedlem: Julian Bjordal

Styremedlem: Gjert Nernes (AU)

Varamedlemmer: Arturas Jasmontas, Ole Johan Lundemo, Ib Jenssen, Gisle Reitan og Arvid Berggren.