Nye, gratis kurs til deg som ønsker mer kompetanse

Illustrasjonsbilde fra Statfjord B. Foto: Harald Pettersen.
Illustrasjonsbilde fra Statfjord B. Foto: Harald Pettersen.

Bransjeprogram for olje- gass- og leverandørindustrien – Kompetanse Norge, gir alle mulighet til å heve sin kompetanse for å være rustet for et arbeidsliv i endring.

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på. Det er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Organisasjonene Norsk olje og gass, NITO, Tekna, Energi Industri, Fellesforbundet, SAFE, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Norsk Industri, LO og NHO samarbeider med Kompetanse Norge om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen. ​

Alle kursene er nettbaserte, eller delvis nettbaserte, og kan tas i kombinasjon med arbeid. ​ Nedenfor finner du en oversikt over utdanningstilbudene. Sidene vil bli oppdatert fortløpende, etter hvert som nye utdanningstilbud kommer på plass. Under er tilbudene som vi per nå har godkjent.

Det kommer flere kurs på løpende bånd de neste dagene og fristene er korte, så det er bare å hive seg rundt, sier SAFEs forbundssekretær organisasjon, Stig-Rune Refvik.

– Vi ønsker fortsatt innspill og forslag fra medlemmer i ulike sektorer til kurs og studier som de trenger eller vil ha for å heve kompetansen og/eller utvikle seg i tråd med endringer og andre oppgaver på arbeidsplassen.  For noen handler det om å komme tilbake til arbeid igjen, eller henge med på kunnskapsutviklingen på arbeidsplassene i industrien.

Utdanningstilbud

Åpne/Lukk

Fagbrev for praksiskandidater

Stillasbyggerfaget, teori til fagprøven, dagtid. Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom med på dagtid en gang i uken.

Stillasbyggerfaget, teori til fagprøven, kveldstid. Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom på ettermiddag/kveld en gang i uken.

Renholdsoperatørfaget, teori til fagprøven, dagtid Nettbasert kurs med fast undervisning i virtuelt klasserom med på dagtid en gang i uken.

Åpne/Lukk

Høyskole og universitet

Universitetet i Bergen: Nettbasert grunnkurs i programmering med Python Fortløpende opptak frem til søknadsfrist 28. oktober. Kurset starter 4. november.

Universitetet i Bergen: Nettbasert grunnkurs i data science Kurset starter i januar, påmeldingsfrist er 15. november.

Om bransjeprogrammene:

Det er etablert ni treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.

For å støtte de næringene som er hardt rammet av det pågående utbruddet av koronavirus er fagskoler, studieforbund og andre opplæringsaktører engasjert for å få på plass korte og relevante utdanningstilbud. Målet er at alle som jobber i utsatte næringer kan få kompetansepåfyll.

Skriv ut siden