Medbestemmelse på arbeidsplassen – YS-konferansen 2021

SAFE på YS-konferansen 2021 Foto: Rebecca Bjerga
SAFE på YS-konferansen 2021 Foto: Rebecca Bjerga

SAFE er godt representert på YS-konferansen, som gjennomføres med fysisk oppmøte. Blant tilhørerne var også tidligere statsminister og Høyre-leder, Erna Solberg og arbeidsminister Hadia Tajiks høyre hånd, statssekretær Truls Wickholm.

Helikoptersikkerhet offshore

SAFE deltok på Solakonferansen i slutten av september, som er landets største møtearena for diskusjoner rundt offshore helikoptersikkerhet. SAFE fikk også en omvisning i hallen til Aircontact Group AS sin helicenter på Sola, der Sikorsky holder på med helikoptervedlikehold og trening av piloter og teknikere i simulator.  

SAFE på arbeidsplassbesøk

SAFE på arbeidsplassbesøk
SAFE på arbeidsplassbesøk

SAFE og SAFE i Equinor var på besøk for å se på prosjektene Njord og Johan Castberg på Stord. SAFE traff mange ivrige medlemmer, som  fikk presentasjoner om arbeidstakermedvirkning. Det er viktig for SAFE at de tillitsvalgte engasjerer seg lokalt, for å sikre reell arbeidstakermedvirkning i prosjektene.

DeepOcean AS – nedbemanningsprosess på tross av høyt aktivitetsnivå og rekordhøy bruk av innleid personell

Jan Olav Nordbø - Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga
Jan Olav Nordbø - Klubbleder i SAFE DeepOcean Foto: Rebecca Bjerga

DeepOcean AS er i hardt vær etter avsløringene i E24, som har gravd i dokumenter og sporet de mange millionene som DeepOcean skal ha fått i 2020 i koronastøtte. Selskapet varslet likevel våren 2020 om mulige masseoppsigelser, samtidig som aktivitetsnivået var rekordhøyt. Det ble også brukt mye innleid personell, SAFE mener dette er en håndtering som en norsk arbeidsgiver umulig kan være stolt av.

SAFE er med å påvirke regjeringsforhandlingene gjennom Industriaksjonen

21. september 2021 deltok SAFE ved Bjørn Asle Teige på styremøte i Industriaksjonen i Oslo. Nå er det utgitt en rapport med navnet «Framtidens industri – Ansvar og muligheter» utarbeidet av De Facto. Rapporten fremmer et organisert arbeidsliv, skaper insentiver til å investere i avansert teknologi og vil sikre medbestemmelse via forhandlingsbaserte avtalesystemer.

Årsmøte SAFE i Seadrill

SAFE i Seadrill avholdt sitt årsmøte i Stavanger 15. – 16. september. Det ble en god samling, med flere interessante innlegg fra gjester og mange gode diskusjoner.

Er vår industri «skitten»? SAFE svarer media

Hilde-Marit Rysst og Christian Liniger Foto: Rebecca Bjerga
Hilde-Marit Rysst og Christian Liniger Foto: Rebecca Bjerga

SAFE er aktiv i den internasjonale debatten om olje og energi. Reportere og journalister fra fjernt og nært ønsker en kommentar, et bilde, en forklaring på hvorfor vi i SAFE er stolte oljearbeidere, når nesten hele verden mener industrien er «skitten».

Baste Daltveit er utpekt som ny UPN-K HVO i Equinor Sokkel

Baste Daltveit Foto: Rebecca Bjerga
Baste Daltveit Foto: Rebecca Bjerga

Første september overtok Baste Daltveit rollen som koordinerende hovedverneombud (KHVO) for norsk sokkel i utforskning og produksjon i Norge (UPN) etter Peter Alexander Hansen. Hansen går over i pensjonistenes rekker etter 22 år i denne stillingen og etter 40 år i selskapet. Begge er stolte SAFE-ere.

Forlik i Stena Don-saken, 78 SAFE-medlemmer får erstatning

Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga
Forbundssekretær HMS Stig-Rune Refvik Foto: Rebecca Bjerga

Glad nyhet: Etter meget krevende og stort sett konstruktive forhandlinger i hele går, har SAFE landet et forlik i Stena-saken. Det betyr at SAFE ikke skal behandle saken videre i Lagmannsretten eller at saken om erstatning kan ankes til Høyesterett. Forliket for medlemmene tilsvarer et nettobeløp rundt en årslønn, litt avhengig av stilling. SAFE er fornøyd med forliket.