Enighet på mekling for riggarbeiderne

Klokken 02:00 natt til onsdag 29. juni kom SAFE og Norges Rederiforbund til enighet i meklingen på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 519 medlemmer i forkant av meklingen.

Mekling på NR-avtalen har startet

Meklingen på NR-avtalen er i gang Foto: Gro Gullhaug
Meklingen på NR-avtalen er i gang Foto: Gro Gullhaug

Mandag formiddag startet meklingen på NR-avtalen hos Riksmekleren i Oslo. Det er satt av to dager til meklingen. SAFE har varslet om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik.

Bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien

Gjennom bransjeprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien samarbeider organisasjonene Norsk olje og gass, SAFE, NITO, Tekna, Industri Energi, Fellesforbundet, Forbundet for ledelse og teknikk (FLT) og Norsk Industri med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse om å finne målrettede utdanningstilbud for alle som jobber i bransjen.

Enighet i meklingen på brønnserviceavtalen

Klokken 0330 natt til torsdag 23. juni kom SAFE og Norsk olje og gass til enighet i meklingen på brønnserviceavtalen. SAFE hadde varslet plassfratredelse for 522 medlemmer i forkant av meklingen.

SAFE varsler plassfratredelse for 519 medlemmer på NR-avtalen

SAFE har varslet Riksmekleren og Norges Rederiforbund om plassfratredelse for 519 medlemmer på overenskomsten for flyttbare innretninger samt plattformboring mv. på permanent plasserte innretninger på norsk kontinentalsokkel. Hvis meklingen på avtalen ikke kommer i mål innen midnatt tirsdag 28. juni, blir det streik. 

SAFE Ung konferanse – meld deg på!

Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga
Andre Skurtveit og Stian Blom Foto: Rebecca Bjerga

Vi inviterer til SAFE Ung konferanse i Oslo den 20. og 21. september. Det blir en god blanding av nyttig fagstoff og morsomme aktiviteter med flinke foredragsholdere og kursledere. Konferansen er de unge medlemmenes talerør inn til SAFEs politiske ledelse. Den er en svært god arena for sosialisering, nettverksbygging, foredrag og diskusjoner.

Årsmøte SAFE i Altera

SAFE i Altera Foto: Gro Gullhaug
SAFE i Altera Foto: Gro Gullhaug

SAFE i Altera gjennomførte årsmøtet sitt om bord på Kiel-båten 17. – 19. juni. Fra SAFE sentralt var nestleder Kai Morten Anda og forbundssekretær tariff Gro Gullhaug invitert som gjester.

Meklingsresultatet på sokkelavtalen ut på uravstemning

Etter 11 timer på overtid i årets mekling på sokkelavtalen, ble det framlagt et tilbud som vil bli sendt ut til uravstemning. SAFE sine medlemmer vil nå avgjøre om resultatet skal godkjennes eller om vi skal gå til streik.