Forhandlingene om oljeskatt fortsetter

På torsdag hadde de parlamentariske lederne på Stortinget møte for å fortsette forhandlingene om oljeskattereglene, skatteutsettelser, friinntekter og regler for avskrivninger. Det ble flere runder med møter, uten at partiene ble enige. For hver dag dette drar ut i tid, blir flere jobber og prosjekter kansellert.

Klubbledermøte 3. juni 2020

Klubbledermøte på Teams Foto: Rebecca Bjerga
Klubbledermøte på Teams Foto: Rebecca Bjerga

Alle klubblederne i SAFE, inkludert forbundsstyret og kontrollkomitéen, samles en gang i året for å godkjenne regnskapene. I år ble det litt annerledes, møtet ble avholdt på Teams.

Viktig info – Min side

Har vi riktig e-post, adresse, telefonnummer etc. på deg? Du kan gå glipp av viktig informasjon og gode medlemstilbud. Gå til «Min side» og se at all informasjonen om deg stemmer.

TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst. Foto: Mette Møllerop

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Godt samarbeid mellom Equinor og verneombudene

Bildet er fra kabinen i S92 – hvor 12 av 19 seter benyttes på utreise, denne begrensningen ble innført av Equinor 17.03.2020. Dette ble gjort for å øke avstanden mellom passasjerene og for å redusere risikoen for smitte.
Bildet er fra kabinen i S92 – hvor 12 av 19 seter benyttes på utreise, denne begrensningen ble innført av Equinor 17.03.2020. Dette ble gjort for å øke avstanden mellom passasjerene og for å redusere risikoen for smitte.

Verneombudstjenesten i Equinor Energy fungerer svært godt i disse Covid-19 tider. Lokalt på innretningene samhandler hovedverneombudene og verneombudene svært godt med ledelsen i forhold til nødvendige avvik og ekstra innsats for gjennomføring av treninger og øvelser, samtidig som de etterlever smittevernet.

Klubbleder og hovedtillitsvalgt slåss for jobben i Arbeidsretten

Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto Mette Møllerop

Mandag 18. mai startet arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR. Saken gjelder oppsigelse og vern av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.
– Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sier Alf Rune Kalland.

Gratulerer med dagen, Norge!

Foto: Envatoelements
Foto: Envatoelements

SAFE ønsker deg en så koselig feiring som mulig, innenfor de begrensningene som er. Et sterkt, jevnbyrdig og demokratisk land har virkelig fått vist seg fram.

Oljefondet er stort, men ikke uendelig

SAFE deltok på åpen høring i Stortingets finanskomité fredag 15. mai 2020. Tema var midlertidige endringer i petroleumsskatteloven. Hilde-Marit Rysst med klar beskjed til Stortinget: En sterk og aktiv oljebransje er nøkkelen for fremtidige løsninger!

Uaktuelt med Super Puma på norsk sokkel!

CHC Super Puma Foto: CHC
CHC Super Puma Foto: CHC

I dag, 14. mai, opphever Luftfartstilsynet de nasjonale restriksjonene for å bruke helikoptertypen som styrtet ved Turøy. De henviser til at helikoptertypene fullt ut er regulert av det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA-regelverket. Det norske sikkerhetsdirektivet oppheves samtidig med de britiske direktivene. SAFE setter store spørsmålstegn ved prosessen, og grunnlaget for avgjørelsen.