Fare for nedbemanning i Seadrill

West Mira Foto: Seadrill
West Mira Foto: Seadrill

Rundt 200 oljearbeidere i Seadrill står i fare for å bli oppsagt etter at operatørselskapet Wintershall Dea har bestemt seg for å terminere kontrakten med West Mira-riggen. Grunnen er en rekke alvorlige hendelser, ifølge Aftenbladet.

SAFE på skolebesøk i Bergen

Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik
Thorbjørn Holger Opstad og Geir Haraldsen Foto: Stig-Rune Refvik

På tross av utfordringer med korona, fikk SAFE arrangert et smittefritt besøk til Bergen. SAFE ble invitert til å fortelle elever på Laksevåg og Bergen Maritime videregående om offshoreindustrien. Den utfordringen tok SAFE ved Stig-Rune Refvik og Thorbjørn Holger Opstad. De ga elevene en innføring i hvorfor det er viktig å organisere seg. Det var veldig hyggelig å få møte fremtidens oljearbeidere, sier Refvik.

Et skritt i riktig retning!

Foto: Halvor Erikstein
Foto: Halvor Erikstein

SAFE ved Halvor Erikstein har ført en lang kamp for å synliggjøre de helseskadelige konsekvensene den massive kjemiske eksponeringen har påført oljearbeidere. Nå vil Stortinget nedsette en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for pionerarbeiderne eller «oljepionerene» i Nordsjøen med senskader. 

Enighet i sokkeloppgjøret

Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga
Kai Morten Anda og Hilde-Marit Rysst Foto: Rebecca Bjerga

Etter to dager med forhandlinger er det oppnådd enighet i sokkeloppgjøret. Det siste året har gitt våre medlemmer store utfordringer i forhold til koronapandemien, innstramminger, omstilling og utvidede oppholdsperioder. Dette var en del av argumentene i årets lønnsforhandlinger, som vi mente skulle gjenspeile resultatet.

SAFE-klubben i Equinor sokkel sitt årsmøte 2021 – dette mener SAFE

Terje Enes, leder i SAFE Equinor sokkel Foto: Privat
Terje Enes, leder i SAFE Equinor sokkel Foto: Privat

Årsmøte i SAFE-klubben i Equinor sokkel ble avholdt på Teams 27. og 28. april med stor oppslutning. Årsmøtet hadde begrenset agenda, hvor hovedsakene var organisasjonstilhørighet og valg. Det var knyttet stor spenning til dette årsmøtet fra hele forbundet SAFE. SAFE-sentralt er fornøyd med at prosessen er nå avsluttet, og vi ser frem til å videreutvikle tettere samarbeid og den gode dialogen med klubben.

HMS Puls-møte på Teams

SAFE utførte det første HMS Puls-møte på Teams. HMS-engasjerte medlemmer i vernetjenesten og tillitsvalgte deltok på en lærerik time med fokus på sikkerhet på arbeidsplassen.

1. mai-hilsen fra SAFE

Gratulerer med 1. mai Foto: Envatoelements
Gratulerer med 1. mai Foto: Envatoelements

Denne dagen er fortsatt viktig. Utviklingen av landet vårt skal styres i samarbeid med myndigheter og arbeidsgiver, og da er samhold og kollektiv avgjørende. Så, hev vårt stolte flagg på 1. mai og bruk litt tid på å kjenne etter. Reflekter over alle som har kjempet, og fortsatt kjemper for at vi er, og skal være, en del av verdens beste arbeidsliv.

Norges beste tilbud på tannhelseforsikring!

Vi i SAFE er glade for å kunne tilby en forbedret medlemsfordel innenfor tannhelse, nemlig YS Tannhelseforsikring Extra! Dette er en viktig forsikring, spesielt fordi vi i Norge fortsatt mangler velferdsordninger på dette feltet for de av oss over 18 år. Og de fleste vet at store tann-behandlingsbehov kan melde seg på kort varsel.