Stillasdagene 2018

Roy Erling Furre
Roy Erling Furre

11. – 12. september ble stillasdagene 2018 avholdt. Tilstede var ca. 120 delegater fra en rekke firma innen stillas, innleie og andre berørte av stillasbransjen sitt arbeid.

6G saken anket til Høyesterett

Advokat Bernt Hodne
Advokat Bernt Hodne

SAFE tok som eneste fagforeningen opp kampen mot arbeidsgiverne på området rederi for den ulovlige begrensningen av lønnen i arbeidsgiverperioden ved permittering.

SAFElement 28. august 2018

SAFE og HMS på ONS: Ja, Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa, bekreftet forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst under et intervju på Ptils stand på ONS.

Lokale forhandlinger i Point ga god lønnsutvikling

Bjørn Magne Sætervik, klubbleder i SAFE i Point Resources
Bjørn Magne Sætervik, klubbleder i SAFE i Point Resources

Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Point Resources, sier leder i SAFE-klubben, Bjørn Magne Sætervik. Det er bare bare positive tilbakemeldinger offshore på det oppnådde resultatet.

SAFElement 13. august 2018

Problemer med arbeidskraft i oljenæringen. NAV ser nå til utlandet for å finne arbeidskraft, SAFE syns ikke dette er en god løsning.

Point + Eni = Vår energi

Jan Inge Nesheim og Bjørn Sætervik, henholdsvis nestleder og leder i SAFE-klubben.
Jan Inge Nesheim og Bjørn Sætervik, henholdsvis nestleder og leder i SAFE-klubben.

Sammenslåingen av Point og Eni gir grunnlag for en sterk fagforening.

Slett ingen meningsløs streik!

Snarere tvert imot. Å ta fra rederiansatte tariffestede, opparbeidede pensjonsrettigheter om de må skifte arbeidsgiver innenfor samme område, det er meningsløst.

Riggstreiken er over

Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.
Både arbeidskrevende og belastende, men verd innsatsen da den tariffestede pensjonsordningen ble videreført.

SAFE tok kampen, en vellykket streik er vunnet.