Sentralt streikekontor

Her finner du nyttig informasjon om streiken, blant annet oversikt over nedstengninger, løpesedler, oversikt over streikeledelsen og kontaktinformasjon.

Riggarbeiderne i SAFE er i streik

Rederiforbundets tilbud i årets tariffoppgjør ble sendt ut til SAFE-medlemmene gjennom uravstemning. 80 prosent av medlemmene som er tilknyttet tariffområdet ga et krystallknart NEI til tilbudet.

Storulykken må aldri glemmes

Blomsternedleggelse fra SAFE
Blomsternedleggelse fra SAFE

På 30-årsdagen for Piper Alpha-ulykken ble det arrangert en fin minneparkering i roseparken, North Sea Memorial Rosegarden. Tekst og foto: Peter Alexander Hansen, K-HVO Equinor

SAFElement 7. juli 2018

Seier i arbeidsretten i saken mot Island Offshore.
I tillegg kommer informasjon om høstens kurs, 30-års minnemarkering for Piper Alpha, rapporten fra Statens havarivernkommisjon om Turøyulykken og informasjon om mandagens mekling mellom SAFE og NR.

SAFE i Island Offshore vant arbeidsrettssaken!

Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE i Island Offshore.
Alf Rune Kalland, klubbleder i SAFE i Island Offshore.

Island Offshore var bundet av gjeldende tariffavtale og kunne dermed ikke permittere personer som skulle brukes i opplagsbemanning. Selskapet må erstatte det økonomiske tapet ansatte er påført.

Piper Alpha og Turøyulykken er aktuelle i disse dager

Blackbox og planetgear. Foto: Roy Erling Furre
Blackbox og planetgear. Foto: Roy Erling Furre

Pressekonferansen hvor årsaken til Turøyulykken legges fram, startet 13.30 torsdag 5. juli. Roy Erling Furre er tilstede på vegne av SAFE. Piper Alpha har 30-års minnemarkering i Aberdeen i Skottland fredag 6. juli. KHVO i Equinor, Peter Alexander Hansen representerer SAFE på markeringen.