Equinor: smitteutbrudd, for lite testing og for høyt aktivitetsnivå

Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor
Heidrun Foto: Harald Pettersen/Equinor

Siden mars 2020, har over 130 000 passasjerer reist til og fra Equinors innretninger på sokkelen. Ukentlig er det over 3000 passasjerer som reiser ut og innføring av obligatorisk Covid-19 test for alle før utreise blir en betydelig utfordring, både medisinsk, logistikkmessig og økonomisk for selskapet. Likevel er aktivitetsnivået på innretningene satt opp, trolig for å best utnytte skattepakken.

Enighet mellom SAFE og DeepOcean

Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen
Jan Olav Nordbø, Kai Morten Anda og Kjetil Hansen

Etter to dagers mekling kom SAFE og DeepOcean til enighet på PRS/Base avtalen kl 2350, fredag 22.01.

Stor interesse for leteaktivitet på norsk sokkel

Bilde fra olje- og energidepartementet
Bilde fra olje- og energidepartementet

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det er viktig at Statsråden er tydelig på at vår produksjon fortsatt skal være verdensledende på HMS, at sokkelen ikke skal stenges ned og at vi har et ansvar for klimatiltak og utvikling av enda bedre miljøtiltak, sier Hilde-Marit Rysst.

Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop
Gro Gullhaug. Foto: Mette Møllerop

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.

Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

Mongstad Foto: Mette Møllerop
Mongstad Foto: Mette Møllerop

SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten. Meklingen vil bli gjennomført mandag 15. februar med frist 24.00.

«På lag med leverandørene»

Anne Myhrvold, direktør Ptil
Anne Myhrvold, direktør Ptil

Petroleumstilsynet hadde sin årlige konferanse om sikkerhet, status og signaler i form av en livesending på nett. De presenterte sikkerhetsmessig status for 2020, og deres forventninger og signaler til næringen for 2021. Hovedtema i år er «På lag med leverandørene». 

Regjeringen vil forlenge permitteringsperioden til 1. juli

Foto: Envato
Foto: Envato

Mange nærmer seg nå grensen for hvor lenge de kan være permittert, og risikerer dermed å bli helt arbeidsledige. YS, SAFE sin hovedorganisasjon, ba regjeringen om å utvide permitteringsperioden utover 52 uker og frem til sommeren. Nå går regjeringen inn for å forlenge permitteringsordningen fram til 1. juli. 

Fotokonkurransen 2020

Jentene på Aasta Hansteen lager julestemning, der det feminine og maskuline går hånd i hånd Foto: Jane Helene Pedersen
Jentene på Aasta Hansteen lager julestemning, der det feminine og maskuline går hånd i hånd Foto: Jane Helene Pedersen

I desember ba vi dere, medlemmene våre, hjelpe oss med å spre glede ved å sende inn bilder fra arbeidsplassene deres. Fra nært og fjernt kom det mange flotte bidrag som vi i SAFE er takknemlig for. Her kan du se de flotte bildene og videosnuttene fra en koronapreget julehøytidsfeiring.

Julehilsen fra SAFE 2020

Året 2020 er virkelig et år for historiebøkene, men sammen har vi klart å komme oss gjennom det. Vi i SAFE ønsker dere alle en koselig julehøytid og godt nyttår, uavhengig av hvor og hvordan dere får markert det. Vi krysser fingrene for at selv om vi nå er blitt vant til digitale møter, vil våre veier krysses fysisk i løpet av det kommende året.