Stena Don-saken avvist i Høyesterett, nå gjenstår erstatningsutmålingen

Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga
Advokat Bjørn Inge Waage Foto: Rebecca Bjerga

SAFE vant Stena-Don saken i Gulating lagmannsretten, men Stena anket saken til Høyesterett. Mandag vedtok Høyesterett at saken ikke henvises, Gulating sin dom blir stående. Det gjenstår den konkrete erstatningsutmålingen for de 78 SAFE-medlemmene som ble sagt opp. Det er en stor lettelse og glede å få en avklaring, sier Stig-Rune Revfik.

Equinor får ny konsernsjef

Anders Opedal blir den nye topplederen i Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland
Anders Opedal blir den nye topplederen i Equinor Foto: Ole Jørgen Bratland

Mandag ble det kjent at Anders Opedal overtar topplederjobben i Equinor. Eldar Sætre går av med pensjon 1. mars neste år, etter mer enn 40 år i Equinor. Opedal er den første rogalendingen og ingeniøren i denne jobben.

Brudd i frontfagforhandlingene

Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop
Reidun Ravndal. Foto: Mette Møllerop

Nesten før de hadde begynt, var forhandlingene over og bruddet et faktum. Neste trinn i lønnsoppgjøret er det Riksmekler som står for. Fristen for å komme til enighet er midnatt mellom 20. og 21. august.

178 hendelser og 68 gassutslipp på Melkøya siden 2007

Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.Foto: Mette Møllerop
Hilde-Marit Rysst, forbundsleder i SAFE.Foto: Mette Møllerop

For stor gjennomtrekk blant de ansatte gjør at for få fast ansatte har nødvendig kunnskap og driftskompetanse på landanlegget, mener forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

TIOS en «neverending story?» – NHO har stevnet YS for Arbeidsretten

Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, har ansvaret for saken sammen med Levard Olsen-Hagen, jurist og organisasjonssekretær i SAFE. Foto: Rebecca Bjerga
Nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, har ansvaret for saken sammen med Levard Olsen-Hagen, jurist og organisasjonssekretær i SAFE. Foto: Rebecca Bjerga

Etter at SAFE den 9. juni varslet plassoppsigelse for de av våre medlemmer som arbeider på britisk sokkel for TIOS Crewing, har NHO stevnet YS med påstand om at SAFEs plassoppsigelse er tariffstridig og ulovlig.

YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde. 

Nye medlemmer får halv pris på innboforsikring første året

YS Innbo er en av markedets beste og i tillegg lavt priset – og derfor våre medlemmers favoritt. Den hjelper deg hvis tingene dine blir stjålet, ved ID-tyveri og brann og hvis du får besøk av veggedyr. I tillegg får du dekket uhell, som for eksempel knust mobilskjerm.

SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av Alf Rune Kalland er tariffstridig og ugyldig

Alf Rune Kalland. Foto: Mette Møllerop
Alf Rune Kalland. Foto: Mette Møllerop

En enstemmig Arbeidsrett slår fast at oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt i Island Offshore Crewing, IOC, Alf Rune Kalland, er tariffstridig og ugyldig.
Jeg er utrolig glad for dette, sier Alf Rune Kalland. – Selvfølgelig er dommen viktig for meg personlig, men jeg er minst like glad for dommens prinsipielle betydning for hele fagbevegelsen, uansett hvilket forbund du hører hjemme i.