Gode nyheter for vår bransje: Fortsatt stor interesse for leting på norsk sokkel 

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de mest modne områdene på norsk sokkel. Totalt 28 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, fikk tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 15 selskaper blir nå tilbudt ett eller flere operatørskap.  

SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore 

Bedrifter har begynt å kreve vaksinasjon og koronapass for å kunne reise på norsk sokkel. SAFE sier nei til et generelt krav om koronapass for utreise offshore, men SAFE støtter helsemyndighetenes anbefalinger til å ta vaksinen. SAFE forutsetter at alle tiltak som vurderes for å redusere risiko for smitte og for å øke vaksineringsandelen drøftes med de tillitsvalgte, iht. Hovedavtalens bestemmelser. 

Strømprisen: Løsningen er ikke å åpne vernede vassdrag, men å ta tilbake styring og kontroll over egen energi

Analytikere spår at vi vil ha vedvarende høye strømpriser. Derfor kan ikke kortvarige “støttepakker” være den eneste løsningen. Myndighetene og partene må sette seg til bordet for å evaluere situasjonen, og komme frem til løsninger som sikrer rettferdige strømpriser, ett forutsigbart system og sikkerhet for egen forsyningskapasitet. SAFE med sine over 10.000 medlemmer krever endring!

SAFE møter DeepOcean i Arbeidsretten

Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda
Advokat Bent Endresen, Bjørn Tjessem og Kai Morten Anda

11. – 12. januar 2022 møttes SAFE og DeepOcean i Arbeidsretten. Uenigheten står om retten til innsyn i innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår og etterlevelsen av tariffavtalen for innleid personell på norsk kontinentalsokkel.

Endringer i SAFE Utdanningsstipend

Fra 01.01.2022 har SAFE forbundsstyre vedtatt nye retningslinjer for SAFE utdanningsstipend. Du søker nå elektronisk via Min side. De nye retningslinjene finner under SAFEfordel.

Minneord om Stein Bredal: SAFE er takknemlig for din innsats

Stein Bredal har vært SAFE-medlem siden 1983 og veldig engasjert i rollen som verneombud og sentral tillitsvalgt i Statoil (nå Equinor). Han var også ansattrepresentant i konsernledelsen i Statoil-styret. Han var med på fagbevegelsen helt fra starten. Han døde på Stavanger universitetssjukehus søndag, etter lengre tids sykdom, han ble 71 år. 

Seier for SAFE: Transocean trekker truslene sine

Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga
Egil Bjørgås, leder SAFE Transocean Foto: Rebecca Bjerga

«Foreløpig er vaksinasjon ikke obligatorisk i Norge. Din nåværende vaksinasjonsstatus vil ikke påvirke din utreise til våre rigger, og ditt ansettelsesforhold har ikke endret seg på noen måte» stod det i en ny e-post til alle ansatte i Transocean sent mandagskveld. – Godt å se at bedriften erkjenner at norsk lov skal følges, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.