Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

De to konserntillitsvalgte i YS i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige.
De to konserntillitsvalgte i YS i Equinor, Owe Ingemann Waltherzøe og Bjørn Asle Teige.

Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere.

PULS møte!

PULS-møte! SAFE-huset 16.01.2019, kl. 10:00 – 15:00

SAFElement 14.12.2018

Fagforeningen i Vår Energi er på plass. Hilde-Marit Rysst og Halvor Erikstein holdt innlegg på seminar om kjemisk arbeidsmiljø. Endringer i arbeidsmiljøloven i reglene om innleie og i kravene til fast ansettelse.

Klart for Vår Energi

Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik
Leder i fagforeningen Vår Energi Bjørn Magne Sætervik

Leder og nestleder for de SAFE-ansatte i Fagforeningen Vår Energi, Bjørn Magne Sætervik og Jan Inge Nesheim, sier at prosessen rundt sammenslåingen av Point og Eni har vært konstruktiv og løsningsorientert.