Sterk historie fra Sleipnerforliset

Roy Erling Furre i samtale med TV2 om Sleipnerforliset. Foto: Rebecca Bjerga
Roy Erling Furre i samtale med TV2 om Sleipnerforliset. Foto: Rebecca Bjerga

16 passasjerer mistet livet da hurtigbåten «MS Sleipner» gikk på grunn for 20 år siden. Vår egen forbundssekretær, Roy Erling Furre, var en av de 85 menneskene som tok båten den dramatiske kvelden. Ulykken skjedde ved Ryvarden fyr like nord for Haugesund 26. november 1999. Båten var på vei fra Stavanger til Bergen med 77 passasjerer og et mannskap på ni.

Nå kan du søke midler fra Sliterordningen

Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen
Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du er 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Nå er Sliterordningen åpnet for søknader. Ytelsen gis med tilbakevirkende kraft fra 1. januar 2019. Sliterordningen er ment for deg som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av. Ordningen ble forhandlet frem av YS/LO og NHO under tariffoppgjøret i 2018.

SAFE i ESS må ta utfordringene uten Oddleiv Tønnessen på laget

Foto: Mette Møllerop
Foto: Mette Møllerop

Rammen rundt årsmøtet til ESS kunne ikke vært bedre. Med utsikt til havet, mat og forpleining som passer en ekte forpleiningsklubb, et godt gjennomført årsmøte og særdeles god stemning, ble det både en velfortjent avslutning for klubbleder Oddleiv Tønnessen, og en fin start for det nye styret.

Ny sjømannspensjon

Stortinget har vedtatt ny pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs, herunder ansatte på flyteriggene. Ny pensjonsordning gjør at flere sjøfolk kan få rett til pensjon.

SAFE: bekymringsmelding om bruk av bluss på fotballbaner

Det har den siste tiden vært en del reportasjer om bruk av bluss på norske fotballarenaer. Dette påfører fotballpublikum en alvorlig sikkerhet- og helserisiko som er lite kjent i Norge. Slike bluss avgir svært helsefarlig røyk, utvikler opp til 1600 Celsius og kan ikke slokkes, men må brenne ut.

Spørreundersøkelse om RNNP- Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet

Husk å fylle ut skjemaet som du finner på vedlagte link. Det er viktig at alle grupper i oljeindustrien bruker muligheten til å beskrive det man opplever på arbeidsplassen og i HMS-hverdagen. Resultatet av undersøkelsen påvirker det som blir prioritert av tiltak og oppmerksomhet mot yrkesgrupper og aktiviteter.

Lønn for midlertidig ansatte

Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS
Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS

Som mange vet så skal Arbeidsretten behandle sak knyttet til lønn for midlertidige ansatte
på oljeoverenskomsten sokkel.