Krever kompensasjon til overlevende og etterlatte etter Kielland-ulykken

Torsdag 22. september deltok SAFE på et mini-seminar i Oslo med Kielland-nettverket og Eva Joly. Dokumentjegeren og juristen Joly krever opprettelsen av en statlig kompensasjonsordning for etterlatte og overlevende etter den største ulykken i norsk industri, der 123 personer døde og 89 overlevde i 1980. Kravet er på 1,4 milliarder kroner fordelt på 212 berørte familier.

Årsmøte i SAFE i Simon Møkster Shipping: Ønsker tariffavtale

Simon Møkster Shipping er en av de nye klubbene i SAFE på et nytt område for vår organisasjon, nemlig sjøfart offshore. Klubben gjennomførte sitt første årsmøte på SAFE-huset den 16. september 2022. Klubbleder Ørjan Grandal ønsker at flere på dette området skal mobilisere seg for å kunne stå sterkere sammen, slik at det kan kreves en tariffavtale.

Vant saken mot forsikringsselskapet: – Det er lov å reise seg opp og si ifra

Sten Tangen Foto: privat
Sten Tangen Foto: privat

Sten Tangen var ansatt i Beerenberg som industrimaler. Etter at han ble sykemeldt i 2015 og ufør i 2017, mente Protector Forsikring at han ikke var omfattet av uføreforsikring, og forsikringen han ble tilbudt etter at han fratrådte stillingen sin ble derfor avvist. Etter at saken har versert i Finanseklagenemda (FinKN) i snart to år, har Protector endelig gitt etter. Tangen får nå utbetalt uførerstatningen. Det ble inngått et forlik som Tangen er fornøyd med.

Årsmøte SAFE i Sodexo

Årsmøte SAFE i Sodexo Foto: Rebecca Bjerga
Årsmøte SAFE i Sodexo Foto: Rebecca Bjerga

SAFE i Sodexo hadde sitt årsmøte den 12. – 13. september 2022 på Kronen Gård i Sandnes. Det var 15 delegater pluss gjester som deltok. Temaer på årsmøtet var utfordringene i klubben, mangel på tillitsvalgte, samt gjennomgang av budsjett og resolusjoner.

Forhandlingene på oljeoverenskomsten gjenopptas

Tarifforhandlingene mellom SAFE/Negotia og Offshore Norge (Norsk olje og gass)/Norsk Industri har startet opp igjen. Disse ble satt på pause i mai. Det er satt av en dag til forhandlingene. 

FOKUS – et hefte om yrkesskadeforsikring

Vi introduserer vårt nytt hefte, SAFE Fokus. Et hefte som fokuserer dypere på ett tema, jevnt fordelt utover året. Det er ikke tilfeldig at vårt første Fokus hefte graver dypere i HMS og Yrkesskadeforsikringen. Dessverre erfarer SAFE altfor ofte at forsikringen ikke fungerer som de ansatte og skadde trenger eller trodde. I altfor stor grad blir ikke de med tapt helse ivaretatt.

Ocean of Trust – det handler om tillit

ONS-uken har samlet olje- og energibransjen i Stavanger, med rundt 60 000 deltakere fra over 100 nasjoner. Temaet i år var Trust, altså tillit. Petroleumsstilsynet benyttet anledningen til å lansere filmen «Ocean of Trust», som handler om den 50 år lange oljehistorien vår, om tillit og om den norske sikkerhetsmodellen.

Ny SAFE-klubb i Frank´s International

Stian Espeland, Martin Skogland, Thomas Skårsmoen og Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga
Stian Espeland, Martin Skogland, Thomas Skårsmoen og Thorbjørn Holger Opstad Foto: Rebecca Bjerga

Vi ønsker velkommen til Frank´s International-klubben i vår SAFE-familie. SAFE er bygget opp på gode lokale klubber, som sørger for at medlemmene våre har et rettferdig arbeidsliv. – Fremtiden ser lysere ut, nå at vi har SAFE i ryggen, sier Thomas Skårsmoen, lederen i den nye klubben.