Tiltaksplan for færre fallende gjenstander

Hvert år blir i gjennomsnitt ti ansatte i olje- og gassindustrien skadet av fallende gjenstander. En arbeidsgruppe la i dag fram forslag om hvordan slike hendelser kan reduseres.

Her er rådene Bjurstrøm fikk

Med bakgrunn i møtet med Arbeidsdepartementet 3. november 2010 og fagforeningene i Statoil, Lederne og SAFE, ble departementet bedt om å utføre følgende tiltak:

Nustad: – Et godt og konstruktivt møte med statsråden

SAFE-leder Terje Nustad er tilfreds med at SAFE fikk gi sitt syn på sikkerhetsforholdene i Statoil direkte til arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. Hun er ansvarlig statsråd for sikkerheten på norsk sokkel, og lovet i møtet å følge både Statoil og Ptil tett.