Nytt SAFE-hus

Vi gratulerer SAFE med nye, fantastiske kontorer i Stavanger, i Niels Juels gate 20.

Seminar om lese- og skrivevansker

Velkommen til seminar om Lese- og skrivevansker i en risikoutsatt industri. Presentasjon av nye hjelpemidler Oppstart av pilotprosjekt. Torsdag 7. februar 2002 Kl 09.30 – 16.30