Streik i Lederne – hva betyr det for deg i SAFE?

Lederne gjennomfører en lovlig konklikt og SAFE sine medlemmer skal i så henseende følge innarbeidede spilleregler i arbeidslivet. SAFE sine medlemmer skal ikke ta arbeid som «et Leder-medlem» ellers skulle ha utført. Streikebryteri aksepteres ikke. Husk at vi fortsatt skal være kollegaer etter en konflikt er over.

Enighet på Sokkelavtalen

SAFE og Norsk olje og gass (NOG) kom til enighet på overtid natt til onsdag, kl 05:30, i årets lønnsforhandlinger på Sokkelavtalen. Resultatet er moderat og partene forutsetter at det føres konkrete og reelle lokale lønnsforhandlinger i operatørselskapene.

Brann i Equinors gassanlegg på Melkøya

Mandag ettermiddag brøt det ut brann i Equinors gassanlegg på Melkøya. Brannen er en av en rekke alvorlige hendelser på Equinors gassanlegg utenfor Hammerfest. SAFE er bekymret.

SAFE frykter TIOS-dommens konsekvenser

Et flertall i Arbeidsretten ga dessverre og uforståelig nok NHO medhold i arbeidsrettssaken mot SAFE/YS vedrørende Brønnserviceavtalens virkeområde. SAFE er meget skuffet over dommen, men vi gir oss ikke. 

Langskip – en viktig og riktig satsing for Norge

Regjeringen har godkjent Langskip, et prosjekt som skal fange og lagre CO2 i Brevik. SAFE har jobbet for dette i mange år og har hatt resolusjoner om dette på landsmøtet i fjor. En viktig og riktig satsing, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Brudd på Hovedavtalen mellom SAFE og NR

Ny sak for Arbeidsretten: to år etter streiken på Flyterigg avtalen kommer endelig saken vedrørende lønnsforhold under arbeidsstans opp i arbeidsretten. Uenighetene går på trekk i lønn i forbindelse med arbeidsstansen og når den ansatte skal tilbake på lønn. Dom faller den 7. oktober.