SAFElement 30.11.2018

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier. Vellykket verneombudssamling på Sola Strand Hotel, og vi har ny avtale mellom YS og Gjensidige.

SAFElement 30. november 2018

Det er gjennomført forhandliger på tariffavtalen for landansatte i rederier. SAFE har gjennoomført en vellykket verneombudssamling, og vi har fått en ny avtale mellom YS og Gjensidige.

Enighet om landavtalen i NR-området

Det er gjennomført forhandlinger på tariffavtalen for landansatte i rederier; NR Landavtalen. SAFE og Industri Energi har sammen blitt enige med Norges Rederiforbund.om ny tariffavtale.

SAFElement 23. november 2018

I dette SAFElementet finner du en artikkel om unge SAFE-medlemmer fra SAFE sokkel i Equinor på seminar i Budapest, samt 6G-saken til Høyesterett. SAFE ønsker også velkommen til en fulltegnet verneombudssamling på Sola Strandhotel tirsdag 27. og onsdag 28. november.

SAFElement 8. november 2018

Dette SAFElementet handler blant annet om problematikken rundt flerbruksfartøyer, benzen og kreft, og boreslamsbehandling på Askepott.

Ny ledelse i YS

YS-kongressen har valgt Erik Kollerud til ny leder etter Jorunn Berland. Hans-Erik Skjæggerud og Monica A. Paulsen er valgt til henholdsvis 1. og 2. nestleder.

SAFElement 25. oktober 2018

SAFE inviterer til verneombudssamling i november:
27. og 28 november inviteres verneombudene i SAFE til en samling på Sola Strandhotel hvor blant annet praktisk vernearbeid, varsling og arbeidsmiljøutfordringer skal diskuteres.