YS og NHO har brutt forhandlingene

Torsdag ettermiddag brøt YS og NHO forhandlingene i frontfaget. – Partene står dessverre så langt fra hverandre at det ikke var mulig å komme frem til en forhandlingsløsning. Nå venter mekling etter påske, opplyser Eirik Bornø, leder for YS Privat. 

Første digitale Puls-møte

SAFE inviterte tillitsvalgte til det første digitale Puls-møte på Teams. Tema for møtet var koronasituasjonen og hvordan dette påvirket oljenæringen i forhold til tariff, jus og HMS. Se video fra arrangementet.

Nytt liv som pensjonist

To av SAFEs sentrale tillitsvalgte ble pensjonister fra 1. januar. Pensjonist ble også forbundets magasin- og nettredaktør, Mette Møllerop. Hva tenker de vordende pensjonistene om årene de har tilbragt i SAFE, og hva slags liv og planer venter på dem til neste år? Her er Roy Aleksandersen første mann ut.

Vil styrke SAFE sin påvirkning i Norges største selskap

Det pågår valg av ansatterepresentanter til bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon i Norges største bedrift. Her er det mye som står på spill, alt fra opprettholdelsen av gode ordninger for ansatte, nye strategier og fremtidens drift. – Det er viktig at alle bruker stemmeretten sin, slik at gode SAFE-representanter har muligheten til å bli med å påvirke bedriften, sier Bjørn Asle Teige, leder SAFE i Equinor.

Knusende konklusjon om Kielland-ulykken, hva skjer videre?

Hva skjedde i 1980 da «Kielland»-plattformen kantret og 123 mann mistet livet? Endelig, etter 40 års kamp, har overlevende, etterlatte, forskere og fagforeninger vunnet fram – i det minste ett steg fram. For Riksrevisjonen skulle gå gjennom katastrofen på nytt, etter et enstemmig vedtak i Stortinget i juni 2019. Men 9. mars 2021, kom denne rapporten med en knusende konklusjon: «Vi har ikke funnet grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.»

Påtvungent språk er en sikkerhetsrisiko!

Sjøtrafikksentalene skal pålegges å snakke engelsk med alle fartøy over 500 bruttotonn (BT) selv om nesten alle snakker norsk. SAFE frykter at dette kan medføre større risiko for en ulykke. Det kan i neste omgang være vi som jobber i oljebransjen som pålegges å snakke engelsk, mener SAFE sin forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik.

Gratulerer med kvinnedagen 2021!

Jeg anbefaler alle kvinner å vurdere mannsdominerte yrker, det er mye mer orden i sakene, og mannfolk er tydeligere på å kreve sin rett hvis noe endres. Så, til alle jenter der ute, sjekk ut alt det spennende du kan få jobbe med i oljebransjen, oppleve og utvikle deg i, med masse flotte folk, sier Hilde-Marit Rysst.

SAFE krever etterbetaling av lønn for ansatte i Knutsen OAS Shipping

SAFE, sammen med Industri Energi (IE) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), krever at flyteriggavtalen skulle vært gjort gjeldende for mannskapet om bord på Hanne Knutsen, allerede når innretningen krysset grensen til norsk kontinentalsokkel og gikk til kai i Haugesund for ferdigstillelse for oppkobling på Martin Linge feltet. Saken kommer opp for Arbeidsretten 2. og 3. mars.

Teams-kurs for nye SAFE-klubber

SAFE-Skolen er i gang igjen, denne gangen via Teams. De nye klubbene våre i MDE, OSM og Semco fikk opplæring i tillitsvalgtrollen. Kurset var et prosjekt for å teste ut hvordan vi kan avholde kurs på nett. Initiativtaker Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon, ønsket å styrke de nye tillitsvalgte med gode tips i en ellers vanskelig tid, på en koronavennlig måte.  

SAFE blir hørt!

Kampanjen for å hindre flytting eller nedleggelse av kontrollsentralen på Sola har nådd regjeringen. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen til 2022. – Sikkerheten skal være det viktigste, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i intervju med Aftenbladet.