SAFElement 01.02.2019

Ukas viktigste sak var seieren i Høyesterett i saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering.

SAFE vant fram i Høyesterett

SAFE vant saken om full lønnsbetaling i arbeidsgiverperioden under permittering. Dommene fra både tingretten og lagmannsretten var klinkende klare, og nå har også Høyesterett i sin dom sagt at anken fra arbeidsgiver forkastes.

6G-saken i Høyesterett

Onsdag 23. januar, behandles 6G-saken i Høyesterett. Det er Transocean som har anket saken.

Årets første SAFE-kurs 26. – 27. februar

Årets første kurs i regi av SAFE skolen går i Stavanger. Det er et grunnleggende Trinn 1-kurs for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å lære mer for å kunne påta seg tillitsvalgtverv i forbundet.

Symbolpolitikk vil ødelegge arbeidsplasser

Kombinasjonen av en ønsket endring av letefusjonsordningen på norsk sokkel og uklare rammebetingelser for oljeindustrien totalt sett, får Bjørn Asle Teige og Owe Ingemann Waltherzøe, konserntillitsvalgte i Equinor, til å reagere.