Resolusjon vedtatt på landsmøtet 2022

SAFE gjennomførte landsmøtet 2022 på Quality Airport Hotel Stavanger den 8. – 9. juni. Det ble vedtatt én resolusjon: Et samlet SAFE Landsmøte krever at ansatte på landanleggene blir omfattet av tilsvarende kartlegging som er blitt gjennomført på sokkelen rundt forskning på kreft.

Mekling på NOG-sokkelavtalen har startet

Fredag formiddag startet meklingen på NOG-sokkelavtalen hos Riksmekleren i Grensen 3, Oslo. Det er satt av to dager til meklingen, med meklingsfrist midnatt lørdag. Hvis ikke partene kommer til enighet, blir det streik.

SAFEs landsmøte er i gang

SAFE har samlet rundt 100 delegater til to dager med faglig påfyll, gjennomgang av regnskap, samhold og inspirasjon på Quality Airport Hotel Stavanger. Landsmøtet ble åpnet med et innblikk i «hverdagen» i SAFE, etterfulgt av forbundsleder Hilde-Marit Rysst sin velkomsttale. SAFE-huset er stengt disse to dagene.

SAFE melder plassfratredelse for 198 medlemmer på sokkelavtalen

SAFE har tirsdag morgen varslet Riksmekleren og Norsk olje og gass om plassfratredelse for 198 medlemmer hvis mekling på sokkelavtalen ikke fører frem innen midnatt lørdag 11. juni. Plassfratredelsen vil ikke ramme Norges gasseksport med tanke på situasjonen i Europa i første omgang.

Arbeidsplassbesøk på Veslefrikk

SAFE, SAFE i Archer og SAFE i Equinor besøkte Veslefrikk før den nå skal taues til land. Alle brønnene er ferdig plugget. Personell på Veslefrikk har vært gjennom en prosess med å stenge ned feltet og har lagt ned en enorm innsats for å få dette til på en god og sikker måte, sier forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad. 

Enighet i forhandlingene med Reach Subsea

Resultatet ble en økonomisk ramme som ligger i overkant av 5 %. Alle gis et generelt tillegg på 4,93 % gjeldende fra 1. april 2022. I tillegg fikk vi på plass flere endringer i tariffavtalen. Spesielt punktet som begrenser hvor mange endringer av skiftplan som kan gjøres i løpet av året var viktig. Nestleder Kai Morten Anda vil gi partene honnør for konstruktive forhandlinger.

Årsmøte SAFE i Odfjell: Vi er i en spesiell situasjon

SAFE-klubben i Odfjell har hatt sitt årsmøte 1. – 2. juni 2022 på Clarion Hotel i Stavanger. 27 engasjerte tillitsvalgte deltok og det ble gjennomført valg, uten store endringer i styret. Men det har likevel skjedd store endringer i selskapet. Den. 29. mars 2022 ble Odfjell Drilling splittet i to, Odfjell Drilling og Odfjell Technology, hva betyr dette for SAFE-klubben?

Brudd i forhandlingene med DeepOcean

Det ble avholdt forhandlinger på både offshore- og onshoreavtalen mellom SAFE og DeepOcean i perioden 30. mai til 1. juni 2022. Forhandlingene bar preg av at DeepOcean ikke ønsket noen løsning under forhandlingene. Det var derfor stor avstand mellom partene.

– Det å være tillitsvalgt er ikke bare en jobb, men også en livsstil

Angelina Anda går på ungdomsskole og har hatt sin arbeidsuke hos oss i SAFE. Arbeidsuken skal gi elevene innblikk i en vanlig arbeidsdag, samt teoretisk og praktisk erfaring med utdanningsmulighetene i yrkeslivet. Les hvordan hun opplevde en arbeidsuke hos oss og hva hun mener om oljebransjen.