Gratis fagbrevkurs i maritim og olje/gass sektor

SAFE sin medlemmer kan få gratis fagbrevkurs i flere fag, første mann til mølla-prinsippet gjelder. AOF Vestlandet – Agder har fått midler til å starte gratis nettundervisning til følgende fagbrev: VG3 Matrosfaget, VG3 Motormekanikerfaget og VG3 Boreoperatørfaget.

Transocean tvinger ansatte til å vaksinere seg – ulovlig mener SAFE

Tirsdag sendte ledelsen i Transocean Norge beskjed til sine ansatte om at de som fortsatt ikke vaksinerer seg, vil miste jobben. Samtidig gjorde selskapet det klart at uvaksinerte som blir smittet, må bære de økonomiske kostnadene selv. Dette skapte frykt og redsel, sier klubbleder i SAFE-klubben i Transocean, Egil Bjørgås. For SAFE Transocean handler ikke denne diskusjonen om vaksinasjon, men om arbeidstakers rettigheter.

Foredragene fra verneombudskonferansen

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen ble avholdt på Sola Strand Hotel i Stavanger den 6. – 7. desember 2021. Vedlagt under finner du to viktige presentasjoner om benzen og om kommisjonen oljepionererne som Halvor Erikstein er med i. 

Gratis kurs og sertifikatpakke til ansatte innen olje-, gass- og leverandørindustrien

Nye teknologier, omstilling, nye digitale verktøy og stadig mer komplekse arbeidsprosesser fører til et kompetansebehov for de tilknyttet olje-, gass- og leverandørindustrien. Gjennom trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet, som SAFE er en del av, kan du finne spennende og relevante kurs, eller endelig starte på utdanningen du lenge har tenkt på.

Verneombudskonferansen er i gang

SAFE samlet verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Verneombudskonfransen er i gang på Sola Strand Hotel i Stavanger. Vi skal ha gjennomgang av viktige HMS-saker og samtidig nyte sosialt samvær med likesinnede som har engasjement for helse og arbeidsmiljø.

SAFE vil spre glede i adventstiden!

Det er desember og vi i SAFE ønsker å spre glede til våre medlemmer i adventstiden. Vi skal ha daglige trekninger fra  1. – 24. desember, vi har laget adventsquiz og du kan delta på vår fotokonkurranse. Følg med på våre sosiale kanaler og bli med å spre glede du også!

Årsmøte SAFE i DOF Subsea

SAFE DOF Subsea var samlet i Bergen den 26. – 28. november på Bergen Børs Hotell for å gjennomføre styremøte og årsmøte. Fra SAFE sentralt var nestleder Kai Morten Anda og forbundssekretær tariff Gro Gullhaug invitert som gjester.

– En hilsen fra Singapore til dere hjemme i Norge

I desember ønsker vi at dere sender oss bilder og en julehilsen fra arbeidsplassen for å hjelpe oss til å spre glede. Vi har fått inn den første hilsen, som kommer fra Singapore, der to stasjonerte SAFE-medlemmer jobber med å gjøre Johan Castberg-skroget klar for transport. 

Velkommen til SAFE verneombudskonferanse 6.-7. desember 2021

SAFE inviterer verneombud og tillitsvalgte til to dager med faglig påfyll. Endelig kan vi samles om viktige HMS-saker og samtidig nyte sosialt samvær med likesinnede som har engasjement for helse og arbeidsmiljø. Det er et stort mangfold i SAFE sine HMS-aktiviteter. Vi har et aktivt HMS-utvalg og vi deltar på mange arenaer innen trepartssamarbeidet.