Medlemsfordel: – Dette må du ha en økonomisk plan for

Sørg for at dine nærmeste har et økonomisk sikkerhetsnett hvis det verste skulle skje. Hvis en husholdning som er basert på to inntekter må klare seg på én, er det dramatisk, konstaterer økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim til Gjensidige.

Enighet om skatteendringer for oljeindustrien

Krisepakken for oljeindustrien ble vedtatt mandag 8. juni. De viktigste punktene er friinntekten som settes til 24 prosent, det blir ingen endring i selskapsskatten, og selskapene får utgiftsføre investeringer i særskatten for 2020 og 2021.

Forhandlingene om oljeskatt fortsetter

De siste dagene hadde de parlamentariske lederne på Stortinget flere runder med møter for å fortsette forhandlingene om oljeskattereglene, skatteutsettelser, friinntekter og regler for avskrivninger. Partiene ble ikke enige, og for hver dag dette drar ut i tid, blir flere jobber og prosjekter kansellert.

Klubbledermøte 3. juni 2020

Alle klubblederne i SAFE, inkludert forbundsstyret og kontrollkomitéen, samles en gang i året for å godkjenne regnskapene. I år ble det litt annerledes, møtet ble avholdt på Teams.

Viktig info – Min side

Har vi riktig e-post, adresse, telefonnummer etc. på deg? Du kan gå glipp av viktig informasjon og gode medlemstilbud. Gå til «Min side» og se at all informasjonen om deg stemmer.

TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Godt samarbeid mellom Equinor og verneombudene

Verneombudstjenesten i Equinor Energy fungerer svært godt i disse Covid-19 tider. Lokalt på innretningene samhandler hovedverneombudene og verneombudene svært godt med ledelsen i forhold til nødvendige avvik og ekstra innsats for gjennomføring av treninger og øvelser, samtidig som de etterlever smittevernet.

Klubbleder og hovedtillitsvalgt slåss for jobben i Arbeidsretten

Mandag 18. mai startet arbeidsrettssaken mellom SAFE og Island Offshore Crewing, IOC/ Norges Rederiforbund, NR. Saken gjelder oppsigelse og vern av klubbleder og hovedtillitsvalgt Alf Rune Kalland som en del av en nedbemanningsprosess i bedriften.
– Det er en tøff situasjon å fronte de oppsagte medlemmene våre og ivareta deres rettigheter i møter med bedriften, når du selv er oppsagt, sier Alf Rune Kalland.

Gratulerer med dagen, Norge!

SAFE ønsker deg en så koselig feiring som mulig, innenfor de begrensningene som er. Et sterkt, jevnbyrdig og demokratisk land har virkelig fått vist seg fram.