SAFE krever etterbetaling av lønn for ansatte i Knutsen OAS Shipping

SAFE, sammen med Industri Energi (IE) og De Samarbeidende Organisasjoner (DSO), krever at flyteriggavtalen skulle vært gjort gjeldende for mannskapet om bord på Hanne Knutsen, allerede når innretningen krysset grensen til norsk kontinentalsokkel og gikk til kai i Haugesund for ferdigstillelse for oppkobling på Martin Linge feltet. Saken kommer opp for Arbeidsretten 2. og 3. mars.

Teams-kurs for nye SAFE-klubber

SAFE-Skolen er i gang igjen, denne gangen via Teams. De nye klubbene våre i MDE, OSM og Semco fikk opplæring i tillitsvalgtrollen. Kurset var et prosjekt for å teste ut hvordan vi kan avholde kurs på nett. Initiativtaker Thorbjørn Holger Opstad, forbundssekretær organisasjon, ønsket å styrke de nye tillitsvalgte med gode tips i en ellers vanskelig tid, på en koronavennlig måte.  

SAFE blir hørt!

Kampanjen for å hindre flytting eller nedleggelse av kontrollsentralen på Sola har nådd regjeringen. Det ble bestemt å utsette avgjørelsen til 2022. – Sikkerheten skal være det viktigste, sier samferdselsministeren Knut Arild Hareide (KrF) i intervju med Aftenbladet.

Behold kontrollsentralen og kompetansen på Sola!

Avinor vurderer å flytte kontrollsentralen fra Sola til Røyken på Østlandet, på grunn av arealbehov. SAFE, sammen med flere fagforeninger, reagerer sterk på nyheten og mener at helikoptersikkerheten og beredskapen blir svekket. – Det er nesten som å sende en ambulanse fra Oslo til Stavanger når det haster, det går ikke.

Streik avverget!

SAFE og Norsk olje og gass kom til enighet etter mekling på overtid på Oljeoverenskomsten den 16.02.21, kl 05.00.

Varsel om plassfratredelse på oljeoverenskomsten – streik kan ramme Troll og Johan Sverdrup-feltet

SAFE har varslet Norsk olje og gass om plassfratredelse for 12 av våre medlemmer på Mongstad. De 12 medlemmene arbeider i det som kalles «ytre anlegg». De ansatte på det ytre anlegg arbeider med blant annet skipslasting, -anløp og -avgang. Dersom det ikke blir enighet i meklingen mellom SAFE og Norsk olje og gass mandag 15. februar, vil en streik kunne medføre til redusert mottak av olje fra blant annet Troll og Johan Sverdrup-feltet.

Mannskaper opplever å bli behandlet som «kriminelle» av vektere etter pålegg og instruks fra Equinor

Equinor har etablert nye rutiner i fjor høst for skifte av personell for LWI (Light well intervention) fartøy, som er større skip brukt til lette brønnoperasjoner. Dette resulterte i at mannskapet mistet friheten til å bevege seg fra heliporten og til fartøyet, og ble i stedet geleidet til og kastet i en minibuss, med lite hensyn til smittevernreglene. Med mangel på samarbeid, ble enkelte anholdt og de opplevde å bli behandlet som kriminelle. Dette reagerer SAFE sterkt på.

Rowan/Valaris sak i Arbeidsretten

SAFE er i Arbeidsretten med krav om opprettholdelse av normallønnsavtale ved varmt opplag for mannskaper på Rowan Stavanger (nå Valaris). SAFE opplever at arbeidsgiver skisserte kun et reelt alternativ – aksepter 25% nedgang i lønn eller bli permittert uten sikkerhet om støtte fra NAV.

Siste utvikling i koronakrisen

Virusmutasjonen som ble oppdaget på Østlandet har ført til stengte landegrenser og strengere krav for å begrense smittespredningen. SAFE opplever store utfordringer med de nye kravene for at negativ Covid-19 test må være tatt innen 24 timer, og ikke 72 timer som før. Dette er for mange umulig å få gjennomført. SAFE frykter også at bedrifter vil sende utenlandsboende som vanligvis jobber på anlegg, ut på sokkelen for å unngå innreiseforbud.

Ny medlemsfordel- YS Pensjon

Nå velger du selv hvor innskuddspensjonen din skal samles. Egen pensjonskonto gjør at pensjonen fra nåværende og tidligere arbeidsgivere slås sammen. Du kan spare penger ved å flytte den til YS Pensjon. Alt på ett sted – i én konto!