Våre medlemmer har viktig samfunnsfunksjon og er unntatt fra de nye innreisereglene

Norge stenger sine grenser for å begrense risikoen for spredning av den betydelige mer smittsomme varianten av koronaviruset. Kun personer som kan dokumentere at de omfattes av unntaksbestemmelsene og kan bekrefte at reisen er nødvendig, tillates innreise. Våre medlemmer er, i henhold til G-03/2021 pkt 7 (h), ansett som samfunnskritisk personell, dermed unntatt fra innreiseforbudet.

Johan Sverdrup Feltsenter (JSF) – hvordan har de klart å unngå smitte?

Johan Sverdrup er ett av de største oljefeltene på norsk sokkel. Smitteutbrudd med mutert virus i flere kommuner og stengte grenser har ikke stoppet opp aktivitetsnivået på innretningen, tvert imot. Men til tross for høyt aktivitetsnivå og mange innreisende, har de klart å holde feltet helt smittefri, med innføring av mindre kohorter og strengere rutiner. Likevel er det miljøer på innretningen hvor risikoen for å få smitte er betraktelig høyere.

Endelig skal Kreftregisteret forske på kreft blant offshore-oljearbeidere

SAFE har i mange år stått på for kampen for oljearbeidere som får helseskader av eksponering til kjemikalier offshore. Halvor Erikstein har undersøkt og skrevet mye om «den hvite dampen og den rare lukten» som oljearbeidere puster inn på jobb. Kreftregisteret vil sette i gang en ny kartlegging av hvilke helseskader disse kjemikaliene har medført offshore oljearbeidere, det melder NRK. 

Bonuskrav for innleide arbeidstakere – ny dom fra Høyesterett

Arbeidsmiljøloven (AML) har i flere år hatt et krav om at innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak (utleier) skal gis like lønnsvilkår som virksomhetens (innleiers) egne ansatte. I en nylig avsagt dom fra Høyesterett (HR-2020-2109) gir Høyesterett en viktig og prinsipiell avklaring av dette spørsmålet. I dommen vant to innleide arbeidstakere fra bemanningsforetak frem med krav om utbetaling av bonus på lik linje med innleiers egne ansatte.

Equinor: smitteutbrudd, for lite testing og for høyt aktivitetsnivå

Siden mars 2020, har over 130 000 passasjerer reist til og fra Equinors innretninger på sokkelen. Ukentlig er det over 3000 passasjerer som reiser ut og innføring av obligatorisk Covid-19 test for alle før utreise blir en betydelig utfordring, både medisinsk, logistikkmessig og økonomisk for selskapet. Likevel er aktivitetsnivået på innretningene satt opp, trolig for å best utnytte skattepakken.

Stor interesse for leteaktivitet på norsk sokkel

Olje- og energidepartementet tilbyr 61 utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2020 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Det er viktig at Statsråden er tydelig på at vår produksjon fortsatt skal være verdensledende på HMS, at sokkelen ikke skal stenges ned og at vi har et ansvar for klimatiltak og utvikling av enda bedre miljøtiltak, sier Hilde-Marit Rysst.

Tariffpolitisk utvalg i SAFE

Tariffpolitisk utvalg (TPU) er satt sammen av medlemmer fra ulike tariffområder, samt en av våre jurister. Utvalget skal være rådgivende ovenfor Arbeidsutvalget (AU), forbundsstyret (FS) og klubbene i SAFE.

Plassoppsigelse for medlemmer på Oljeoverenskomsten

SAFE har den 15. januar varslet Norsk olje og gass, og sendt melding til Riksmekler om plassoppsigelse for Oljeoverenskomsten. Grunnlaget for plassoppsigelsen er at det gjennom sentrale og lokale forhandlinger ikke er oppnådd enighet i tariffoppgjøret 2020, for de av våre medlemmer som er omfattet av denne overenskomsten. Meklingen vil bli gjennomført mandag 15. februar med frist 24.00.