Nytt angrep på ansiennitetsprinsippet

Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS
Oddleiv Tønnessen, klubbleder i SAFE klubben ESS

ESS nekter å forhold seg til ansiennitetsprinsippet nedfelt i Hovedavtalen mellom YS og NHO.

I forbindelse med varslede nedbemanninger av 49 ansatte i ESS, akter bedriften å skjerme 6 ansatte på Goliat, ansatte som bor nært utreisestedet i Hammerfest.

Disse 6 ansatte har kortere ansiennitet enn andre ansatte i bedriften, som må avslutte sitt arbeidsforhold grunnet mangel på beskjeftigelse.

Dette undergraver ansiennitetsprinsippet og aksepteres ikke av SAFE.

SAFE hevder at det ikke foreligger saklig grunn for å fravike ansiennitetsreglene i Hovedavtalen, og at omtvistede oppsigelser utestår til saken er behandlet mellom YS – NHO, eventuelt i Arbeidsretten.

Bedriften hevder at kontraktsmessige forpliktelser og økonomiske utfordringer er saklig grunn til å avvike ansiennitetsprinsippet.

SAFE og Norsk olje og gass har avholdt møte i saken uten å komme til enighet. Saken tas derfor videre til YS – NHO.

Skriv ut siden